Sök

Visar sökresultat för: skydd

VA-aktuellt

Sandviken energi säkrar genom digitalisering

Vattenförsörjning Sandviken Energi arbetar för att genom digitalisering och automatisering säkra kommunens dricksvattenförsörjning. Det handlar om datainsamling, modellering och övervakning. ... Läs mer

VA-aktuellt

Samordning för bättre kemikalieskydd

Kemikalier Nu kommer en av de första åtgärderna efter att PFAS-problemen på några orter visat sårbarheten i vattenförsörjningen. Kemikalieinspektionen vill ha en särskild samordningsgrupp för myndighetschefer med ansvar för kemikaliesäkerheten. Detta för att förbättra samarbetet mellan olika ... Läs mer

VA-aktuellt

28 vattenanläggningar blir riksintresse

Dricksvattenförsörjning Havs- och vattenmyndigheten, Hav, har beslutat att 28 av landets dricksvattenanläggningar är av riksintresse för vattenförsörjning. Det rör sig om områden med anläggningar från norr till söder i Sverige som tillsammans försörjer över 6,1 miljoner personer med dricksvatten. ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Ojnareskogen kring Bästeträsk blir Natura 2000-område

Hela det omstridda området i Ojnareskogen på norra delen av Gotland ges status som Natura 2000-område. Beslutet togs av regeringen idag och tillkännagavs av miljöminister Åsa Romson under en presskonferens på Gotland. ... Läs mer

VA-aktuellt

Överklagar beslut om vattentäkt

Växjö kommun överklagar nu beslutet från länsstyrelsen i Kronoberg att ge Trafikverket dispens med att ordna skydd för kommunens huvudvattentäkt.Konflikten gäller E4:ans passage genom Ljungby och Bergaåsens grundvattenvattentäkt som försörjer både Alvesta och Växjö.Kommunen vill ha ett snabbt ... Läs mer

Cirkulation 5/09

Cirkulation frågar: "Det allvarligaste hotet är att man tror att det inte finns något hot"

Jan Eklind är nyanställd stats­inspektör på Livsmedelsverket och ska ägna sig åt säkerhetsfrågor inom dricksvatten­området. Den 1 januari 2011 ska alla större vattenverk i landet ha ­fullgott skydd mot skadegörelse och sabotage. Jan Eklind ska driva på den processen.Med en bakgrund som agronom och många ... Läs mer

Cirkulation 2/09

Laholms kommun analyserade säkerhet

Laholms kommun har genomfört en säkerhetsanalys av VA-verksamheten. Både dricks­vattensidan och reningsverken har gåtts igenom under hösten och vintern. Nu finns förslag på både omedelbara och långsiktiga åtgärder.Det är så kallat skalskydd som Laholm i första hand har ägnat sina analyser åt. Det ... Läs mer

Annons:
Wateraid