Sök

Visar sökresultat för: schaktfritt

Cirkulation 6/21

Förnyelse som väntar på certifikat

Först när det om flera år på EU-nivå blir klart med ett system för godkännande av material i kontakt med dricksvatten, kommer ­relining för dricksvattenledningar eller schaktfri ledningsförnyelse skjuta fart rejält i VA-branschen i Sverige. Tills dess finns bara utländska certifikat att förlita sig på. ... Läs mer

Cirkulation 1/17

Schaktfritt: Outnyttjade möjligheter

Schaktfritt ledningsbyggande är helt klart effektivt, miljövänligt och ekonomiskt i en hel del ledningsprojekt. Ändå menar experter att utnyttjandet av metoderna är långt ifrån sin fulla potential i Sverige. Trots att det schaktfria ledningsbyggandet, eller No dig, teknikmässigt sett är i ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Tejpproblem efter gamla rörinfodringar

Under den senaste tiden har ett par kommuner i Sverige fått problem med tejp som lossnat från ledningar som relinats med flexibla foder. Jobben är ursprungligen utförda innan sekelskiftet. Ledningarna påverkas inte alls men stora tejphärvor som lossnar i ledningen blockerar pumpar och krökar nedströms. ... Läs mer

Annons:
VAK 2022
VA-aktuellt

Rörspräckning i unik dimension

Schaktfritt Trollhättan Energi är med och sätter en ny gräns för rörspräckning när en vattenledning med diameter 710 millimeter byts. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny schaktfri teknik

Ledningsnät När Stockholm Vatten renoverar fyra kilometer vattenledning använder man den unika tekniken Pipe Express. När leran beskrivs som någonting mellan majon­näs och leverpastej, med ett artesiskt grundvattentryck därtill, ska det till extraordinära åtgärder för att anlägga en tusen meter 1 200 ... Läs mer

VA-aktuellt

Karlstads huvudledning renoveras schaktfritt

Karlstad kommun inleder arbetet med att bygga en ny huvudvattenledning från Sörmons vattenverk till Tingvalla idrottsplats. Ledningen försörjer stora delar av Karlstad och Hammarö kommuners invånare med dricksvatten. I tisdags inleddes arbetet med den ena av två ledningar.Arbetet är indelat i tre ... Läs mer

Annons:
Paab 2022