Sök

Visar sökresultat för: reningsverk

VA-aktuellt

Reningsverk i fjällen

Dorotea kommun bygger nytt reningsverk i Borgafjäll och skonar genom nya lösningar det känsliga fjällvattnet. Utgående vatten från reningsverket kommer att ledas över till regleringsdammen Borgasjön istället för att släppas i det känsliga och näringsfattiga fjällvattnet i Avasjön.– Vi måste söka ... Läs mer

VA-aktuellt

Satsning på reningsverk

Reningsverket i Klintehamn på Gotland ska byggas ut. Reningsverken i Kvarnåkershamn och Burgsvik läggs ned och avloppet ska pumpas över till Klintehamn där det även finns planer planer på en biogasanläggning.Även i Fårösund finns planer på utbyggnad av reningsverket där. Fördjupade planer för ... Läs mer

VA-aktuellt

Utsläppen från reningsverk minskar

Utsläppen av fosfor och syreförbrukande ämnen från reningsverk minskade något mellan år 2006 till år 2008. Detta visar ny statistik från Naturvårdsverket och SCB.De totala utsläppen av näringsämnen och syreförbrukande substanser från kommunala reningsverk var 2008 cirka 310 ton fosfor (en minskning ... Läs mer

VA-aktuellt

EU kan komma att reglera läkemedelsrester

För första gången i EU:s lagstiftning finns nu ett förslag om att reglera halterna av läkemedelsrester i vattendragen. Går det igenom kan det få stora konsekvenser för avloppsreningsverk med små recipienter.Sju olika aktiva läkemedelssubstanser finns med i diskussionerna inför den första revideringen ... Läs mer

Cirkulation 2/10

Linköping satsar på Sharon-processen

Tekniska Verken i Linköping har byggt upp kvävereningen vid Nykvarns reningsverk utan att utöka volymerna på verket. Lösningen finns i en optimerad styrning av processerna.Det är två olika tekniker som bygger upp kvävereningen på Nykvarns reningsverk. Båda är inköpta processlösningar som betalas via ... Läs mer

Annons:
EndressHauser 2021b
Cirkulation 2/10

Vi går till botten med renset

Det finns idag ett stort urval av renshanteringsprodukter. Sedan deponering av biologiskt avfall förbjöds år 2005 har många reningsverk byggt moderna renshanteringsanläggningar men på en hel del håll har åtgärderna dröjt.Två kommuner som arbetat mycket med sin renshantering under 2009 är Kramfors och ... Läs mer

VA-aktuellt

Rening i Laholm och Båstad för över 100 miljoner kronor

Laholms och Båstads kommuner söker gemensamt nya lösningar för sin avloppsrening. De två förstudier som beställts börjar nu bli klara. Huvudalternativet är en utbyggnad av Hedhusets reningsverk i Laholm till en kostnad på över 100 miljoner kronor.Ett alternativ är en utbyggnad av Ängstorps reningsverk i ... Läs mer

VA-aktuellt

Hörby tvingas kväverena

Länsstyrelsen i Skåne har beslutat att förelägga tekniska nämnden i Hörby kommun med ett vite om 350 000 kronor.Bakgrunden är en dom från miljööverdomstolen från den 23 april 2009 om Lyby avloppsreningsverk. Domen gäller en tvist mellan Hörby kommun och Länsstyrelsen om slutliga villkor för utsläpp av ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt reningsverk utanför Alingsås

Ödenäs utanför Alingsås ska få ett nytt reningsverk. Det gamla verket är slitet och behöver ersättas. Kommunens tekniska nämnd hade budgeterat tre miljoner kronor för reningsverket men beslutade efter att anbuden på bygget öppnats att tillskjuta ytterligare 1,2 miljoner kronor. Det skriver Göteborgs ... Läs mer

VA-aktuellt

Utredning om Jönköpings reningsverk

Simsholmens reningsverk i centrala Jönköping ska utredas. Kommunen har ansökt om två miljoner kronor från Delegationen för hållbara städer, för att utreda boendemiljön kring verket och vilka anpassningsbehov som finns.Kommunen vill att reningsverket ska se bättre ut rent estetiskt och man vill också få ... Läs mer

Annons:
Wateraid