Sök

Visar sökresultat för: reningsverk

VA-aktuellt

Svenskt-finskt reningsverk utreds

Pajala kommun utreder nu ett gemensamt reningsverk med Kolari kommun i Finland. En förstudie har presenterats som beräknar kostnaden till 85 miljoner kronor, enligt Norrländska Socialdemokraten. Idag har Pajala reningsverk cirka 2 000 anslutna och Kolari, som ligger knappa tre mil bort på andra sidan ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverk utreds i Ulricehamn

I Ulricehamn planeras en ny placering av centralortens reningsverk. Utredningen är klar, nu återstår utvärdering och den politiska beslutsprocessen. Tre lokaliseringar har utretts. Kostnaderna beräknas till mellan 63 och 103 miljoner kronor beroende på vilket alternativ som väljs. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Östra Göinge planerar för reningsverk

I Östra Göinge kommun, Skåne, planeras för ett nytt reningsverk. Verket ska ersätta två mindre reningsverk i Knislinge och Broby. För närvarande arbetar kommunpolitikerna med frågan om var det nya reningsverket ska placeras. VA-chef Bjarne Segerstén förordar Knislinge men kommunfullmäktige har ändå ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverk måste byggas ut i Mellanfjärden

I samhället Mellanfjärden, Nordanstigs kommun, har reningsverket för låg kapacitet. Verket är byggt på 1970-talet. Nu vill kommunen köpa in ytterligare mark runt reningsverksbyggnaden för att kunna bygga ut. (EW) ... Läs mer

Cirkulation 6/09

Myggor är ett växande problem på reningsverk

Många reningsverk har problem med myggor och spindlar. Ett stort arbetsmiljöproblem som kan växa. I en undersökning som publicerades år 2006 uppgav 58 procent av de tillfrågade kommunerna att de hade problem med insekter i sina anläggningar.Mygglarver växer till och kläcks i bassängerna. Stora mängder ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Cirkulation 6/09

Kretslopp Hammarö lösning med problem

Ett ekologiskt hållbart lokalt krets­lopp för avlopp och organiskt hushållsavfall från spridda bostads­områden, det är vad skärgårdskommunen i norra Vänern ska uppnå genom sitt EU-projekt Local Recycling. Den kompletta lösningen för kretslopp har nu stött på en del problem.Reningsverket är byggt för ... Läs mer

VA-aktuellt

Nya reningssteg krävs av Älvdalens kommun

Reningsverket i Idre, Älvdalens kommun, måste byggas ut med bästa tänkbara teknik. Det konstaterar miljödomstolen sedan kommun och länsstyrelse haft olika syn på hur ett utökat tillstånd för utsläpp i Idresjön ska hanteras.Kommunens förslag om en begränsad utbyggnad beräknas kosta 40 miljoner kronor. ... Läs mer

VA-aktuellt

Eslövs tvingas till utbyggnad

Hela Stabbarp i Eslöv ska ha kommunal avloppsrening. Det har Statens VA-nämnd slagit fast. Under 1990-talet fick en del av byn kommunal rening. De åtta hushåll som ligger på andra sidan en å blev utan. Sedan dess har hushållen krävt att få anslutas till det kommunala nätet, enligt skånskan.se.Ett skäl till att ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt reningsverk i Åre

Turistföretagarna i Bydalen och Höglekardalen, Åre kommun, ansöker om att få bygga ett nytt reningsverk mellan de bägge turistbyarna.Planer finns på stora utbyggnader av fritidshusområden i båda samhällena. Men utvecklingen bromsas eftersom kommunens VA-verk inte klarar så många nya abonnenter. ... Läs mer

Cirkulation 5/09

Lovande reningsteknik mot läkemedelsrester

Aktivt kol och ozon är de mest lovande teknikerna för att minska läkemedelsrester i avloppsvatten. Det är slutsatsen från Stockholm Vattens läkemedelsprojekt, som presenterar sin slutrapport lagom till VA-mässan.Pilotanläggningen Sjöstadsverket vid Henriksdals reningsverk har varit navet i ... Läs mer

Annons:
Paab 2019