Sök

Visar sökresultat för: reningsverk

Cirkulation 2/10

Linköping satsar på Sharon-processen

Tekniska Verken i Linköping har byggt upp kvävereningen vid Nykvarns reningsverk utan att utöka volymerna på verket. Lösningen finns i en optimerad styrning av processerna.Det är två olika tekniker som bygger upp kvävereningen på Nykvarns reningsverk. Båda är inköpta processlösningar som betalas via ... Läs mer

Cirkulation 2/10

Vi går till botten med renset

Det finns idag ett stort urval av renshanteringsprodukter. Sedan deponering av biologiskt avfall förbjöds år 2005 har många reningsverk byggt moderna renshanteringsanläggningar men på en hel del håll har åtgärderna dröjt.Två kommuner som arbetat mycket med sin renshantering under 2009 är Kramfors och ... Läs mer

VA-aktuellt

Rening i Laholm och Båstad för över 100 miljoner kronor

Laholms och Båstads kommuner söker gemensamt nya lösningar för sin avloppsrening. De två förstudier som beställts börjar nu bli klara. Huvudalternativet är en utbyggnad av Hedhusets reningsverk i Laholm till en kostnad på över 100 miljoner kronor.Ett alternativ är en utbyggnad av Ängstorps reningsverk i ... Läs mer

VA-aktuellt

Hörby tvingas kväverena

Länsstyrelsen i Skåne har beslutat att förelägga tekniska nämnden i Hörby kommun med ett vite om 350 000 kronor.Bakgrunden är en dom från miljööverdomstolen från den 23 april 2009 om Lyby avloppsreningsverk. Domen gäller en tvist mellan Hörby kommun och Länsstyrelsen om slutliga villkor för utsläpp av ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt reningsverk utanför Alingsås

Ödenäs utanför Alingsås ska få ett nytt reningsverk. Det gamla verket är slitet och behöver ersättas. Kommunens tekniska nämnd hade budgeterat tre miljoner kronor för reningsverket men beslutade efter att anbuden på bygget öppnats att tillskjuta ytterligare 1,2 miljoner kronor. Det skriver Göteborgs ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Utredning om Jönköpings reningsverk

Simsholmens reningsverk i centrala Jönköping ska utredas. Kommunen har ansökt om två miljoner kronor från Delegationen för hållbara städer, för att utreda boendemiljön kring verket och vilka anpassningsbehov som finns.Kommunen vill att reningsverket ska se bättre ut rent estetiskt och man vill också få ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverk utslaget av olja

Reningsverket i Deje, Forshaga kommun, slogs delvis ut av ett oljeutsläpp i måndags. Ett läckage i en oljeledning i en panncentral under förra helgen nådde reningsverket i måndags. Efter en snabb insats med slamsugning togs cirka två kubikmeter olja bort i reningsverket. Bedömningen är att biobädden inte ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt reningsverk i Lerkil

Lerkil i Kungsbacka kommun ska få ett nytt reningsverk som ska stå klart 2011. Vägar till reningsverket och ledningsdragning är påbörjade, nu är även upphandlingen av byggnationen klar. Den ska hanteras av AF Bygg Syd i Halmstad.60 miljoner kronor är det nya reningsverket budgeterat till och det kommer att ... Läs mer

Cirkulation 1/10

Från branschen: "En unik test- och forskningsanläggning för miljöteknik"

Uppe på toppen av Henriksdalsberget, precis utanför Stockholms tullar, och med en magnifik utsikt över bland annat det miljöprofilerade bostadsområdet Hammarby Sjöstad, ligger Hammarby Sjöstadsverk. Det är en unik test- och forskningsanläggning för vattenrenings-/miljöteknik som erbjuder alla ... Läs mer

VA-aktuellt

Svenskt Vatten överraskade över EU-kritik

EU-kommissionens kritik mot att 17 svenska reningsverk har brister i reningen kommer som en överraskning för branschorganisationen Svenskt Vatten.Med hänvisning till ett undantag för reningsverk på hög höjd så har Sverige ansett att ett antal reningsverk i kallt klimat ska räknas på samma sätt och inte ... Läs mer

Annons:
Paab 2020