Sök

Visar sökresultat för: reningsverk

Cirkulation 2/21

Mycket nytt på Nykvarns reningsverk

Nu har den nya efterrötkammaren på Nykvarns reningsverk i Linköping invigts. Där ska ytterligare metangas utvinnas ur slammet så att metanemissioner från slamlagret minskar. Det är bara en av många åtgärder för att anpassa verket till en ständigt växande stad och varierande klimat. Nyfar, ... Läs mer

Cirkulation 2/21

Käppalaverkets tidsplan extremt pressad

Redan år 2027 ska Käppalaverket på Lidingö klara väsentligt hårdare reningskrav jämfört med idag. Ombyggnadstiden är extremt pressad men genom att arbeta i etapper ska det gå. I mitten av februari tog Käppalaförbundet sitt nya tillstånd i anspråk. Det innebar att klockan nu tickar. Den stora ombyggnaden ... Läs mer

VA-aktuellt

Avloppshantering för sydvästra Skåne

Gemensam lösning Gemensam avloppslösning för sydvästra Skåne utreds vidare. Ett inriktningsbeslut från kommunerna ger grönt ljus för fortsatt planering. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vill utvinna väte ur avlopp

Väte Avloppsvatten kan ge värdefull vätgas. Forskare från Coventry university samarbetar med brittiska VA-bolaget Severn Trent och Organics Group för att skapa rent bränsle från avloppsvatten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt reningsverk fördyras av höjda krav

Enköping Enköpings nya reningsverk ska stå klart till 2025. Nya kalkyler visar att investeringen kommer att bli avsevärt högre än vad som budgeterats tidigare. Det nya budgetförslaget ligger på 760 miljoner kronor. ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Nu startar arbetet med Käppalaverket 3.0

Käppalaverket Käppalaförbundet på Lidingö har nu tagit i bruk sitt nya verksamhetstillstånd. Det är startskottet för Käppalaverket 3.0. ... Läs mer

Cirkulation 1/21

Nu får Bydalen kommunal VA-anläggning

I Bydalen, Åre kommun, finns nu både ett nytt reningsverk och ett nytt vattenverk. Kommunen kan nu ansluta dalens alla hushåll och stugor men alla är inte så sugna. Juridiska turer kring gamla allmänförklarade anläggningar komplicerar arbetet. Idag är Lars-Erik Eriksson anställd som projektledare vid Åre ... Läs mer

Cirkulation 1/21

Växjösjöarna mår bättre än på 150 år

Växjösjöarna har restaurerats med hjälp av utfiskning och fällning med aluminiumsalt. Åtgärderna har fungerat utmärkt och med minskad internbelastning i sjön kan också vattenreningen få full effekt. ... Läs mer

Cirkulation 1/21

Flotation - ett lyft för partiklarna

Från branschen Flotation i vattenbehandling förtjänar en andra chans. Redan under 1960-talet användes flotation för behandling av vatten inom industri och kommun. De största flotationsanläggningarna byggdes inom cellolusa- och gruvindustrin. Kommunalt användes flotation huvudsakligen för ... Läs mer

VA-aktuellt

Finansiering för Funäsdalens reningsverk

Finansiering Härjedalens kommun får låna 500 miljoner kronor från Kommuninvest, för finansieringen av Funäsdalens nya reningsverk. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 4 5 6 ... 80 >>