Sök

Visar sökresultat för: reningsverk

Cirkulation 3/21

Luftning av tekniskt vatten vid bevattning

Från branschen Golfbanan i Agadir bevattnas med behandlat avloppsvatten, kommunalt och från fiskindustri. Igensättning av munstycken har gjort att man studerat de partiklar som orsakar detta problem. Återanvändning av avloppsvatten efter behandling är ett attraktivt alternativ. Igensättning av ... Läs mer

VA-aktuellt

Antibiotikaresistens nedströms reningsverk

Antibiotikaresistens Forskningsprojektet Pairwise ska undersöka hur antibiotikaresistenta bakterier sprids i vattenmiljöer och hur det påverkar förekomsten hos boskap och vilda djur. ... Läs mer

VA-aktuellt

Trosa ansluts till Syvab

Överföring Trosa kommun kommer att ansluta sig till Syvab och Himmerfjärdsverket för att lösa kommunens avloppsfrågor. Det formella beslutet tas den 29 april. ... Läs mer

VA-aktuellt

Golfbana bevattnas med renat avloppsvatten

Tekniskt vatten Väddö golfklubb utanför Norrtälje anlägger en bevattningsdamm för återvunnet avloppsvatten. ... Läs mer

Cirkulation 2/21

Mycket nytt på Nykvarns reningsverk

Nu har den nya efterrötkammaren på Nykvarns reningsverk i Linköping invigts. Där ska ytterligare metangas utvinnas ur slammet så att metanemissioner från slamlagret minskar. Det är bara en av många åtgärder för att anpassa verket till en ständigt växande stad och varierande klimat. Nyfar, ... Läs mer

Annons:
EndressHauser 2021b
Cirkulation 2/21

Käppalaverkets tidsplan extremt pressad

Redan år 2027 ska Käppalaverket på Lidingö klara väsentligt hårdare reningskrav jämfört med idag. Ombyggnadstiden är extremt pressad men genom att arbeta i etapper ska det gå. I mitten av februari tog Käppalaförbundet sitt nya tillstånd i anspråk. Det innebar att klockan nu tickar. Den stora ombyggnaden ... Läs mer

VA-aktuellt

Avloppshantering för sydvästra Skåne

Gemensam lösning Gemensam avloppslösning för sydvästra Skåne utreds vidare. Ett inriktningsbeslut från kommunerna ger grönt ljus för fortsatt planering. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vill utvinna väte ur avlopp

Väte Avloppsvatten kan ge värdefull vätgas. Forskare från Coventry university samarbetar med brittiska VA-bolaget Severn Trent och Organics Group för att skapa rent bränsle från avloppsvatten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt reningsverk fördyras av höjda krav

Enköping Enköpings nya reningsverk ska stå klart till 2025. Nya kalkyler visar att investeringen kommer att bli avsevärt högre än vad som budgeterats tidigare. Det nya budgetförslaget ligger på 760 miljoner kronor. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nu startar arbetet med Käppalaverket 3.0

Käppalaverket Käppalaförbundet på Lidingö har nu tagit i bruk sitt nya verksamhetstillstånd. Det är startskottet för Käppalaverket 3.0. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 4 5 ... 79 >>