Sök

Visar sökresultat för: reningsverk

VA-aktuellt

Prioritering av avancerad rening viktig

Avancerad rening En studie i Skåne visar på betydande utsläpp av läkemedel vid sju reningsverk. Vid ytterligare tio reningsverk finns risk för att halterna överskrider säkra nivåer. Projektet ska bidra till en regional arbetsmetod för att prioritera reningsverk för avancerad rening. ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverksbudget 149 miljoner kronor högre

Budgetkorrigering Budgeten för Kristianstads nya centrala reningsverk har korrigerats från 535 miljoner kronor till 684 miljoner kronor. Uppräkningen med 149 miljoner kronor kommer efter en granskning av fel som upptäckts i den ekonomiska styrningen av projektet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Akademiska sjukhuset väljer bort ozonrening

Läkemedelsrening De senaste åren har Akademiska sjukhuset i Uppsala testat flera olika tekniker för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och multiresistenta bakterier. 2019 genomfördes ett pilotförsök med ozonrening på sjukhusområdet inom ramen för en studie. Resultaten visar att tekniken ... Läs mer

Cirkulation 4/21

Recolab testar gränserna

I början av maj invigdes Recolab vid Öresundsverket i Helsingborg. Digitalt och lite försiktigt på grund av pandemin. Recolab är via ett vakuumledningssystem kopplat till den nya stadsdelen Oceanhamnen som också kommer att vara platsen för den internationella stadsmässan H22 City Expo under 2022. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nya Himmerfjärdsverket på gång

Utbyggnad Himmerfjärdsverket sydost om Stockholm står inför stora om- och tillbyggnader. Bygget ska vara klart 2026 och investeringen är 1,3 miljarder kronor. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2021
VA-aktuellt

Västervik bygger om för 300 miljoner

Ombyggnad I Västerviks kommun ska det centrala reningsverket Lucerna byggas ut. Budgeten ligger på 300 miljoner kronor. ... Läs mer

VA-aktuellt

I Norge likställs biogasfordon med nollutsläpp

Biogas I Norge likställs nu biogasfordon med nollutsläppsfordon i alla statliga målsättningar. Den 27 maj beslutade det norska Stortinget om att ge Norges regering i uppdrag att undanröja kvarstående hinder för norsk biogasproduktion. ... Läs mer

VA-aktuellt

Elva döda vid pumpstation i Ryssland

Ryssland Elva personer har dött vid en olycka på ett reningsverk i Taganrog i södra Ryssland. Ytterligare sju personer vårdas på sjukhus. ... Läs mer

VA-aktuellt

Pilot för slamfritt reningsverk

Teknikutveckling Kommunägda Roslagssvatten startar tester i pilotskala för att testa ny teknik där slam omvandlas till biokol. Tekniken kommer från C-Green Technology. Även IVL Svenska Mijöinstitutet finns med i samarbetet för att i förlängningen skapa ett slamfritt reningsverk. ... Läs mer

Cirkulation 3/21

Avloppets påverkan på badvatten

I Helsingborg har det under flera år kämpats för förbättrad badvattenkvalitet. Ett forskningsprojekt visar nu att E.coli-bakterier kan överleva i bottensediment. Helt ny kunskap som skulle kunna förändra synen på utsläpp från reningsverk. Badvattenkvalitet är krångligt. Föroreningarna är ofta ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 4 ... 79 >>