Sök

Visar sökresultat för: reningsverk

VA-aktuellt

Nytt reningsverk i Sveg på gång

VA 2025 Nytt reningsverk i Sveg är på gång. Ska stå klart inom några år. ... Läs mer

VA-aktuellt

MÖD ändrar i Lidköpingsmålet

Tillstånd Lidköpings ärende angående tillstånd för kommunens nya reningsverk prövas redan den 24 november. Det är en helomvändning från Mark- och Miljööverdomstolen som så sent som den 1 september meddelade att målet inte skulle komma upp förrän 2022. ... Läs mer

VA-aktuellt

Överbelastad MÖD skjuter på Lidköpingsdom

Lidköping Mark- och miljööverdomstolen kommer inte att ta något beslut om villkoren för Lidköpings nya planerade reningsverk i år. ... Läs mer

Cirkulation 5/21

Kapellskär med tre behandlingsalternativ

Med tre linjer in i verket för olika avloppsfraktioner är Norrtälje kommuns reningsverk vid Kapellskär ovanligt. Behovet utgår i stor utsträckning från hamnen och de stora Östersjöfärjornas behov. Kapellskärs nya reningsverk har en linje designad med SBR-reaktor för det kommunala avloppet, en som ... Läs mer

Cirkulation 5/21

Renässans för våtmarker på gång

Våtmarker som ett reningssteg vid spillvattenrening har använts i Sverige i över 20 år. När våtmarker också kan reducera läkemedelsrester kan det vara dags för en renässans. Begreppet våtmarksanläggningar för spillvattenrening startade i vårt land i slutet av 1990-talet. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2021
Cirkulation 5/21

Framtidens avloppshantering

Cirkulation frågar Nya Rya i Göteborg planeras stå klart till år 2036. Framtidssatsningen är Gryaabs största investering någonsin. Karin van der Salm är vd. Ryaverkets miljötillstånd för maximalt 1 850 000 pe gäller fram till 2035 och är hanterbart i dagens anläggning. När tillståndet kom våren 2020 var ... Läs mer

VA-aktuellt

Gävles VA-försörjning klarar översvämningen

Gävle I Gävle med omnejd och även i Dalarna samt nordvästra Skåne har det kommit extrema vattenmängder under natten. VA-verksamheten i Gävle har klarat regnmängderna förhållandevis väl ... Läs mer

VA-aktuellt

Arbetsplatsolycka på reningsverk

Arbetsmiljö En anställd vid reningsverket i Finspång ramlade på lördagen ner i en bassäng på anläggningen. Mannen klarade sig utan fysiska skador. ... Läs mer

VA-aktuellt

Teknisk våtmark på gång i Smedjebacken

Våtmark En vattenpark för bland annat slutpolering av renat avloppsvatten, ska byggas i Smedjebackens kommun. Detaljplanen har nu antagits av kommunfullmäktige. ... Läs mer

VA-aktuellt

Stort infrastrukturprojekt inom avlopp

Skåne Arbetet med en framtida anslutning av flera kommuner i sydvästra Skåne till ett nytt regionalt avloppsreningsverk, Nya Sjölunda, i Malmö fortsätter. Projektet är ett av de största infrastrukturprojekten inom svensk avloppsrening på decennier. I slutet av juni lämnades ett samrådsunderlag till ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 ... 79 >>