Sök

Visar sökresultat för: reningsverk

VA-aktuellt

Gamla fosforutsläpp har slutat läcka tillbaka

Vattenmiljö Stockholmarnas historiska avloppsutsläpp påverkar inte längre vattenkvaliteten i innerskärgården, det konstaterar forskare vid Stockholms universitet. Den fosfor som släppts ut under framförallt 1900-talet läcker inte längre tillbaka till vattenmiljön. ... Läs mer

VA-aktuellt

Oväntat besked för Lidköping försenar bygge

Reningsverksbygge Lidköpings kommun har fått ett överraskande svar när det gäller ledningsdragning till det planerade nya reningsverket Ängen. Länsstyrelsen i Västra Götaland skickar vidare frågan om en tänkt sjöledning i vattendraget Lidan. ... Läs mer

VA-aktuellt

EU-stödjer cirkulär avloppsrening i Lidköping

Cirkulär avloppsrening Satsningar på ett cirkulärt avloppsreningssystem vid Lidköpings nya reningsverk, får nu stöd från EU:s Life-fond. Det handlar om rening av mikroföroreningar, resursåtervinning och ökad kunskap om cirkulära ekonomier och flöden. ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverket i Täfteå i full drift efter branden

Reningsverksbranden Reningsverket i Täfteå, Umeå kommun, brann ned till grunden på lördagsmorgonen den 3 mars. Avloppet från de cirka 1 500 anslutna gick orenat ut i Täfteåfjärden. Tre veckor senare är verket i full funktion igen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt reningsverk för Helsingforsregionen

Finland Det planeras ett helt nytt reningsverk för Helsingforsregionen i Finland. Verket byggs i Blombacken, Esbo. Bygget startar i april 2018 och ska ta tas i drift under 2021. ... Läs mer

Annons:
VA-Guiden 2018
Cirkulation 2/18

Fjorton svenska reningsverk under EU-press

EU-kommissionen har fortsatta synpunkter på 14 svenska reningsverk i 13 kommuner. Enligt kommissionen bryter de mot EU:s avloppsdirektiv och i slutet av januari hölls ett stormöte hos miljöminister Karolina Skog för att diskutera frågan. Det finns flera svenska reningsverk som inte uppfyller kraven ... Läs mer

Cirkulation 2/18

Ansvar trots kravlöshet om reservkraft

Trots att inga direkta krav finns för reservkraft är vattenförsörjningen i många kommu­ner säkrad i händelse av omfattande strömavbrott. Avloppsbehandlingen förefaller inte tas på lika stort allvar, trots förbud mot bräddning och större svårigheter att göra återstart. Dock inte i Borlänge där ... Läs mer

VA-aktuellt

Morgondagens kommunala vattenrening i Simrishamn

Reningsteknik Simrishamns kommun går vidare med projektet Morgondagens kommunala vattenrening. Kommunfullmäktige har godkänt de fördyringar som aviserats. ... Läs mer

VA-aktuellt

Avloppsvatten i skytteltrafik från Täfteå

Täfteå Arbetet med att minska mängden orenat vatten som släpps ut i Täftefjärden efter branden i Täfteå reningsverk är i full gång. Sedan igår kväll, måndag 5 mars, kör slambilar från en pumpstation i Täfteå för vidare transport till Umeå reningsverk. ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningen i Täfteå ska vara igång under mars

Täfteå I Täfteå utanför Umeå arbetar Vakin med att samordna insatser och kartlägga skadorna på Täfteå reningsverk som brann ned till grunden lördagen 3 mars. ... Läs mer

Annons:
Paab
<< 1 2 3 ... 61 >>