Sök

Visar sökresultat för: reningsverk

VA-aktuellt

Läkemedelsrester kan renas i våtmark

Läkemedel Läkemedelsrester i avloppsvatten kan reduceras i anlagda våtmarker. Försök med ett tiotal läkemedel har gett överlag goda resultat. ... Läs mer

Cirkulation 7/17

Rättvik tredubblar kapaciteten

Rättviks reningsverk har genomgått genomgripande förändringar. Med en tredubblad kapacitet och en avancerad luktreducering är verket redo för att möta framtiden. Landskapet öppnas. Sveriges sjätte största sjö, Siljan, breder ut sig i synfältet och vid kanten längst in vid sjöns östra vik ligger ... Läs mer

VA-aktuellt

Slammets kvalitet förbättras

Slam Kadmiuminnehållet i det Revaq-certifierade avloppsslammet är rekordlågt. Det visar årets kvalitetsredovisning från Revaq. ... Läs mer

VA-aktuellt

Sveriges avlopp granskas av EU

EU Naturvårdsverket uppmanar till allmän skärpning vid rapporteringen av uppgifter som rör EU:s avloppsdirektiv inför 2018. Kommissionen har inlett en granskning av Sveriges rapporterade uppgifter. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ökad flexibilitet kring enskilda avlopp kan komma

Enskilda avlopp Lagstiftningen kring enskilda avlopp ska bli mer flexibel samtidigt som åtgärdstakten för små avlopp ska öka. Det regeringsuppdraget gavs till en utredare redan i maj 2017. Även om förändringar av enskilda VA-lösningar ofta både är efterfrågade och nödvändiga, så ligger mycket fokus ... Läs mer

Annons:
VAK 2018
VA-aktuellt

Reningsverksbeslut ogillas av förvaltningsdomstolen

Domslut Besluten kring den pågående reningsverksutbyggnaden i Vadstena är inte tagna på rätt sätt. Förvaltningsrätten upphäver nu den kommunala vatten- och avfallsnämndens investeringsbeslut på 64,4 miljoner kronor. Exakt vad det får för konsekvenser är inte klart. ... Läs mer

VA-aktuellt

Kostnaderna skenar för Borås energi- och miljöcenter

Miljardbelopp Borås Energi och Miljö får kritik i en kommunal rapport över fördyringarna av Borås nya energi- och miljöcentrum. Fördyringar på över en halv miljard är redan konstaterade men siffran kan stiga ytterligare. Prislappen ser ut att hamna på minst 3,9 miljarder kronor. ... Läs mer

VA-aktuellt

Störningar i Borås avloppsrening

Reningsverk Borås centrala reningsverk, Gässlösa, fungerar dåligt sedan några veckor tillbaka. Den biologiska reningen slås ut under några timmar varje dag. ... Läs mer

VA-aktuellt

Produktionen av biogas över två terrawattimmar

Biogas Sverige har ökat sin produktion av biogas mellan åren 2015 och 2016. Dessutom fortsätter trenden att alltmer av denna biogas blir uppgraderad till fordonsgas. Det visar ny statistik från Energimyndigheten. ... Läs mer

Cirkulation 6/17

"Smart-Plant" ger nytt liv åt toapapper

Bioplaster och cellulosa kan bli ytterligare ämnen för våra reningsverk att börja skörda ur avloppsvatten. Ett EU-projekt på 100 miljoner kronor vill skapa nya tekniker som ska gå att »jacka in« på befintliga reningsverk för återvinning av dessa ämnen, samt även hitta smartare sätt att utvinna fosfor, ... Läs mer

Annons:
Wateraid 2017
<< 1 2 3 ... 58 >>