Sök

Visar sökresultat för: reningsverk

VA-aktuellt

GAC-filter effektiva

Mikroföroreningar Forskare vid schweiziska forskningsinstitutet Eawag konstaterar i en artikel att granulärt aktivt kol (GAC) är en effektiv metod för att ta bort mikroföroreningar vid avloppsrening. ... Läs mer

VA-aktuellt

VA-insfrastrukturen hotas i Kangos

Ispropp I Kangos, Pajala kommun, fortsätter den enorma isproppen i Lainoälven att ställa till problem för bland annat VA-försörjningen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Fosforåtervinning får nej - dom överklagas

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt ger inte tillstånd till Ragn-Sells planerade anläggning i Helsingborg för fosforutvinning ur förbränt avloppsslam. Ragn-Sells har omedelbart överklagat domen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny teknik för avancerad avloppsrening

Avancerad rening Forskare från Örebro universitet utvärderar oxidationsprocessen elektro-peroxon för avancerad avloppsrening. I studien undersöks förmågan att ta bort läkemedelsrester, bekämpningsmedel, ytaktiva ämnen, antibiotikaresistenta bakterier och virus. ... Läs mer

VA-aktuellt

Slamfritt reningsverk testas

Slamfritt På reningsverket Margretelund utanför Stockholm testar Roslagsvatten tillsammans med C-Green och IVL Svenska Miljöinstitutet en ny metod för att ta hand om avloppsslam. Genom att på plats producera biokol är målet är att bygga ett ”slamfritt” avloppsreningsverk där också viktiga ... Läs mer

Annons:
VAK 2022
Cirkulation 8/21

Slammet ger värme i Vetlanda

Kommunalägda Njudung Energi i Vetlanda bränner reningsverkets slam vid kraftvärmeverket. Den permanenta anläggningen har tagits i drift under hösten. Kraftvärmeverket på Stickan-området i Vetlanda har fått ett nytillskott. I ett nytt slammottagningsrum i en tillbyggnad tas slam från Vetlanda och ... Läs mer

Cirkulation 8/21

Därför blir det stopp för bättre rening

Det händer gång på gång att det blir avslag på tillståndsansökningar till myndigheter eller domstolar. Besluten är ibland svåra att förstå, särskilt om de från början föreslagna åtgärderna totalt sett anses bättre för miljön. Kommer svenska reningsverk i kläm mellan faktiska förhållanden i Sverige och ... Läs mer

Cirkulation 8/21

Byggde nytt reningsverk på två veckor

I Ystads hamn har det på rekordtid byggts ett helt nytt reningsverk för att ta emot avloppsvatten från fartyg. Det beror på ny lagstiftning från i somras som kräver att svenska hamnar ska ta emot avloppsvatten från passagerarfartyg. Otydlighet i ansvarsfrågan har gjort att många tagits på sängen. Något var ... Läs mer

VA-aktuellt

Samförbränd slamaska i skogsgödslingsförsök

Skogsodlingsförsök Käppalaförbundet i Lidingö deltar i ett försök där reningsverkets slam samförbränns med skogsflis och där askan används till skogsgödslingsförsök. ... Läs mer

Cirkulation 7/21

Statligt stöd saknas

Sverige har fällts i EU-domstolen för brott mot avloppsdirek­tivet och nu höjs röster i branschen om att Sverige inte för­stått sig på hur EU fungerar. Kommunerna har följt svenska regler men svenska staten har tolkat EU-reglerna på ett eget sätt och inte bokstavligen. Nya investeringar i norr innebär att ... Läs mer

Annons:
Paab 2022
<< 1 2 3 ... 81 >>