Sök

Visar sökresultat för: reningsverk

Cirkulation 7/21

Statligt stöd saknas

Sverige har fällts i EU-domstolen för brott mot avloppsdirek­tivet och nu höjs röster i branschen om att Sverige inte för­stått sig på hur EU fungerar. Kommunerna har följt svenska regler men svenska staten har tolkat EU-reglerna på ett eget sätt och inte bokstavligen. Nya investeringar i norr innebär att ... Läs mer

Cirkulation 7/21

Avancerad avloppsrening i Degeberga

Våren 2020 blev lilla Degeberga reningsverk utanför Kristianstad först i landet med en fullskalig avancerad avloppsrening genom slutfiltrering i granulerat aktivt kol. Under ett och ett halvt år har anläggningen utvärderats. ... Läs mer

VA-aktuellt

Omvandlar slam till biokol

Slam Genom pyrolys ska slam från reningsverk omvandlas till biokol för att säkert kunna återföra fosfor och kol till lantbruksmark. En testbädd för utveckling delas nu av fyra kommunal VA-verksamheter. ... Läs mer

VA-aktuellt

Bidrag till 57 projekt

Läkemedelsrening Den statliga satsningen på tekniker för rening av läkemedelsrester ur avlopp har lett till 48 förstudier och nio investeringsprojekt. Det skriver Läkemedelsvärlden. ... Läs mer

VA-aktuellt

Fisk vid reningsverk

Vattenmiljö Hur påverkas ­fiskar av vattnet som släpps ut från våra reningsverk? Det undersöker SLU-forskaren Erin McCallum i ett nyligen startat projekt som nu tilldelats medel ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-års-fond för vetenskap, teknik och miljö. – Jag är jätteglad för stipendiet! Det ska ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
Cirkulation 6/21

Kretsloppsverk byggs vid Kalmarsund

När Kalmarsundsverket uppförs i Kalmar så är det Kretsloppsverk som byggs. För Kalmar Vatten är det en självklarhet att avloppshanteringen börjar i dricksvattenförsörjningen. Januari 2016 ändrade spelplanen för vattenförsörjningen längs Sveriges sydöstra kust. Mörbylånga kommun signalerade att ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt reningsverk i Sveg på gång

VA 2025 Nytt reningsverk i Sveg är på gång. Ska stå klart inom några år. ... Läs mer

VA-aktuellt

MÖD ändrar i Lidköpingsmålet

Tillstånd Lidköpings ärende angående tillstånd för kommunens nya reningsverk prövas redan den 24 november. Det är en helomvändning från Mark- och Miljööverdomstolen som så sent som den 1 september meddelade att målet inte skulle komma upp förrän 2022. ... Läs mer

VA-aktuellt

Överbelastad MÖD skjuter på Lidköpingsdom

Lidköping Mark- och miljööverdomstolen kommer inte att ta något beslut om villkoren för Lidköpings nya planerade reningsverk i år. ... Läs mer

Cirkulation 5/21

Kapellskär med tre behandlingsalternativ

Med tre linjer in i verket för olika avloppsfraktioner är Norrtälje kommuns reningsverk vid Kapellskär ovanligt. Behovet utgår i stor utsträckning från hamnen och de stora Östersjöfärjornas behov. Kapellskärs nya reningsverk har en linje designad med SBR-reaktor för det kommunala avloppet, en som ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 ... 80 >>