Sök

Visar sökresultat för: rötning

Cirkulation 8/15

Energieffektiv biogasreaktor i Finspång

Genom att röta slam vid tio procents TS-halt och använda en gasturbin för energiomvandlingen räknar Finspångs kommun med att deras unika biogasanläggning ska bli mycket energieffektiv. Finspångs kommun satsar på en helt ny teknisk lösning för biogasutvinningen vid Axsäters reningsverk. En liggande ... Läs mer

Cirkulation 2/15

Bättre hygienisering med torrötat slam

Cirkulation frågar Erik Nordell är utvecklingsingenjör inom biogasområdet på Tekniska verken i Linköping. Där har det just genomförts ett pilotförsök med torrötning av avvattnat rötslam. Berätta om projektet i stort. ... Läs mer

Cirkulation 5/09

Rötning och kvarnar får högt kretsloppsbetyg

I takt med att oljepriserna stiger och reserverna av lättbrytbara mineraler minskar blir avlopps- och bioavfallshanteringens ­betydelse för resurshushållning och energiutvinning allt större. I Göteborg har man redan ­börjat förbereda sig. I rapporten Systemstudie Avlopp jämförs sju alternativa ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
Cirkulation 8/08

Fördelar med ultraljud trots flera frågetecken

När Gässlösa reningsverk i Borås installerade ultraljudsanläggning i slambehandlingen väckte det viss uppmärksamhet. En utvärde­ring har väckt en del frågetecken kring tekniken men i Borås fortsätter man att använda ultra­ljudet och tycker sig se en del fördelar.Allra först ut med ultraljud i Sverige ... Läs mer

Annons:
Paab 2020