Sök

Visar sökresultat för: råvatten

VA-aktuellt

Ny motgång för Sydvatten

Miljödomstolen ger Markaryds kommun rätt om Bolmentunnelns grundvattenläckage. Smålandskommunen har under flera år försökt få Sydvatten att täta Bolmentunneln för att förhindra inläckage av grundvatten i sträckningen genom Markaryds kommun.Länsstyrelsen i Kronoberg har ansett att Sydvatten inte ... Läs mer

VA-aktuellt

Sydvatten överväger överklagan

Domen från Miljödomstolen i Växjö om grundvatteninläckaget i Bolmentunneln kommenteras nu av Sydvatten.– Självklart tränger det in grundvatten i en tunnel som är bergsprängd. Det ligger i tunnelns konstruktion och har varit förutsatt vid prövningen av vattenmålet, säger Jörgen Johansson, VD ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt ras i Bolmentunneln

Ett nytt ras i Bolmentunneln gör att reparationerna förlängs.Vid Sydvattens pågående besiktning av Bolmentunneln har ett omfattande ras upptäckts på den sista sträckan. Rasmassorna måste avlägsnas och berget förstärkas.I samband med raset som inträffade 2008 tömdes Bolmentunneln etappvis på vatten ... Läs mer

VA-aktuellt

Svårt tillbud vid Sydvattens råvattenledningar

Under några timmar i måndags hotades dricksvattenförsörjningen i stora delar av Skåne. Vid ett arbete vid Sydvattens vattenverk i Stehag gjorde en entreprenör fel och blottlade den ena av två råvattenledningar. En fem meter lång sektion av råvattenledningen grävdes fram.– Den hängde i princip fritt i ... Läs mer

VA-aktuellt

Brunnsborrning i naturreservat

Säters kommun har fått tillstånd att borra efter grundvatten i Säterdalens naturreservat. Konsultföretaget Midvatten AB har redan utfört seismiska undersökningar och vill nu gå vidare med provborrningar. Länsstyrelsen anser att borrningarna inte har någon menlig inverkan på områdets skyddsvärden, ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2019
VA-aktuellt

Nyinvigd rening

I mitten av oktober invigdes den nya råvattenreningen vid Karlskoga vattenverk. Det är råvattnet för den konstgjorda infiltrationen som fått en helt ny processlösning.– Vårt råvatten från Timsälven har blivit mycket sämre de senaste åren så åsen håller på att täppas igen för oss, säger Karlskoga Energi & ... Läs mer

VA-aktuellt

Arbeten i Bolmentunneln fortsätter

Arbetena i Bolmentunneln fortsätter. Det meddelar Sydvatten efter att man gjort en utökad besiktning av det 35 kilometer långa tunnelparti som tömts på vatten. Besiktningen visar att ytterligare förstärkningsarbeten behöver utföras.Ursprungligen var det tänkt att tunneln skulle tagits i bruk under ... Läs mer

VA-aktuellt

Massdöd av musslor i Vombsjön

En omfattande massdöd av musslor pågår i Vombsjön i Skåne. Stora områden är torrlagda och det ligger döda musslor, tillsammans med levande individer kring sjön. Från Vombsjön tar Sydvattens vattenverk Vombverket cirka 1 000 liter råvatten per sekund.– Det är många musslor som har dött. Antagandet just nu är ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny vattentäkt i Evertsberg

Till Vasaloppsstarten i början av mars ska Älvdalens kommun ha klart med ny vattenförsörjning i Evertsberg. I våras hade kommunen stora problem med vattenkvaliteten i området och nu har man hittat en ny permanent lösning, skriver Dala-Demokraten.Den nya vattentäkten ligger två kilometer från byn och där ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattentäkt viktigare än naturreservat

Ett planerat naturreservat i Hönstorp på Öland får kritik från Mörbylånga kommun. I området finns Mörbylångas två viktigaste vattentäkter och kommunen kräver nu att den kommunala vattenverksamheten ska prioriteras i området. Länsstyrelsen menar att kommunen ska få tillgång till området för skötsel av ... Läs mer

Annons:
Paab 2018