Sök

Visar sökresultat för: politik

VA-aktuellt

Svenskt Vatten och SKR kräver tid

Vattenförvaltning Regeringen måste ge kommunerna längre tid för remissen om det reviderade åtgärdsprogrammet för vattenförvaltningen. Det kräver Svenskt Vatten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny lagstiftning försvårar för VA-forskare

Oro bland doktorander Forskningen inom VA-området kan drabbas av sommarens förändringar i den svenska utlänningslagen. Oron är stor bland utländska doktorander. Samtidigt finns det en del möjligheter. ... Läs mer

VA-aktuellt

Direktiv ska ge snabbare miljögiftvarningar

Dricksvattendirektivet Dricksvattenutredningen "En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet" presenterades den 15 oktober. Arbetsmetoden som dricksvattendirektivet ger, ska hjälpa till att förhindra framtida miljögiftskandaler. ... Läs mer

VA-aktuellt

Bra jobb av direktivutredning

Dricksvattendirektivet I en reaktion på hur dricksvattendirektivet föreslås implementeras i svensk lag så är Svenskt Vatten tveksamma till att vattenmyndigheterna föreslås få ökat ansvar för dricksvattenfrågor men är positiva till Boverkets föreslagna roll och till läckvattenfrågan. ... Läs mer

Cirkulation 7/21

Pandemin sätter vattnet i fokus

Aldrig förr har så många tvättat händerna så mycket och så länge som under ­coronapandemin. Att vatten och tvål räddar liv har blivit tydligt för oss alla. Men vad ­händer när det saknas rent vatten? Och vad händer med kampen för allas rätt till vatten och sanitet, om världens rika länder anser sig behöva ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
Cirkulation 7/21

Statligt stöd saknas

Sverige har fällts i EU-domstolen för brott mot avloppsdirek­tivet och nu höjs röster i branschen om att Sverige inte för­stått sig på hur EU fungerar. Kommunerna har följt svenska regler men svenska staten har tolkat EU-reglerna på ett eget sätt och inte bokstavligen. Nya investeringar i norr innebär att ... Läs mer

VA-aktuellt

Många motioner om VA

Riksdagsdags Intresset för VA-frågor ökar i Riksdagen. Av 4 150 motioner som lämnats in under den allmänna motionstiden har Cirkulation tittat närmare på 20 motioner som direkt tar upp förslag kring VA-frågor. ... Läs mer

VA-aktuellt

Riksdagsinitiativ kring vattenåtgärdsprogram

Vattenförvaltning Regeringen bör pröva de svenska vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2021-2027, Det anser riksdagens Miljö- och jordbruksutskott. Beslutet togs den 22 september. ... Läs mer

VA-aktuellt

Miljöbudget till VA-sektorn

Budgetpropositionen Regeringens budgetproposition omfattar flera förslag inom vatten- och avloppssektorn. ... Läs mer

VA-aktuellt

EU förbjuder 200 PFAS-ämnen

EU Efter ett initiativ från svenska Kemikalieinspektionen och den tyska miljömyndigheten UBA, förbjuder EU cirka 200 PFAS-ämnen från och med februari 2023. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 ... 20 >>