Sök

Visar sökresultat för: politik

VA-aktuellt

Olycklig miljöbilsdefinition

Biogasfordon Regeringens förslag till miljöbilsdefinition är olycklig då hänsyn enbart tas till bilens koldioxidvärden och inte livcykelanalysvärden för drivmedel. Det är experterna på IVL och en av de stora producenterna av fordonsgas Tekniska Verken i Linköping överens om. ... Läs mer

VA-aktuellt

I Norge likställs biogasfordon med nollutsläpp

Biogas I Norge likställs nu biogasfordon med nollutsläppsfordon i alla statliga målsättningar. Den 27 maj beslutade det norska Stortinget om att ge Norges regering i uppdrag att undanröja kvarstående hinder för norsk biogasproduktion. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenindustrin: Frigör biogasens potential

Biogas Näringslivets branschorganisation Vattenindustrin reagerar kraftigt på regeringens förslag att ändra miljöbilsdefinitionen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Fäll inte krokben på biogasproduktionen

Biogas Regeringens förslag att biogasbilar inte längre ska klassas som miljöbilar skulle kunna få negativa miljöeffekter. Det skulle kunna innebära att möjligheterna till omställning på Sveriges reningsverk i riktning mot ett hållbarare samhälle försämras. ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen bör överpröva åtgärdsprogram

Förvaltningsdebatt Vattenförvaltningen fungerar inte med vattenmyndigheternas uppifrånperspektiv. Regeringen bör överpröva vattenmyndigheternas åtgärdsförslag för bättre kvalitet på sjöar och vattendrag. Samtidigt bör vattenmyndigheterna läggas ned. Det anser SKR, Svenskt Vatten och LRF. ... Läs mer

Annons:
EndressHauser 2021b
VA-aktuellt

VA-tillkännagivande kostsamt i glesbygd

Enskilda avlopp Riksdagen har riktat ett tillkännagivande till regeringen om att fastighetsägare med välfungerande enskilt avlopp inte ska kunna tvingas till anslutning till kommunalt VA. Ett beslut kan bli kostsamt för glesbygdskommuner. Frågan om anslutning av enskilda avlopp är komplex och ... Läs mer

VA-aktuellt

Proposition om vattentjänster försenad

Regeringen Propositionen om vägar till hållbara vattentjänster, som skulle ha lämnats till riksdagen i morgon, den 2 mars, är fördröjd. ... Läs mer

VA-aktuellt

VA-branschen behöver långsiktigt hållbara beslut

Debatt VA-taxorna behöver fördubblas under de närmaste 20 åren. Det lyfter Svenskt Vatten återigen fram, nu i en debattartikel i Dagens Samhälle. ... Läs mer

VA-aktuellt

En miljard till dricksvatten- och livsmedelsberedskap

Beredskap Regeringen vill förstärka det civila försvaret genom upprustning av livsmedels- och dricksvattenberedskapen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Parlamentet antar dricksvattendirektivet

EU EU-parlamentet har antagit EU:s nya dricksvattendirektiv. Direktivet träder i kraft i januari 2021. ... Läs mer

Annons:
Paab 2021
<< 1 2 3 ... 19 >>