Sök

Visar sökresultat för: politik

VA-aktuellt

Svenskt Vatten vill ha bättre myndighetsstöd

Även staten har ett ansvar, skriver Svenskt Vatten i ett svar till det utspel miljöminister Lena Ek gjorde igår, om kommunernas ansvar för skyddsområden.Svenskt Vatten håller med om kommunernas ansvar men påpekar också att "även staten har ett ansvar att möjliggöra införande av vattenskyddsområden genom ... Läs mer

Cirkulation 4/12

Politiker åkte på VA-safari i Osby

VA-chef Lars Svensson i Osby kände att förståelsen för VA-verksamhetens villkor måste öka i kommunledningen. I våras hyrdes en buss för en VA-safari genom Skånekommunen. Kommunpolitikerna slöt upp.I vintras fick Osby kommun i norra Skåne stora problem med flera läckor på dricks­vattennätet. När det var ... Läs mer

VA-aktuellt

Svenskt Vatten kräver silverförbud

Svenskt Vatten uppmanar regeringen att arbeta för starka begränsningar mot användning av bakteriedödande silver i kläder och andra konsumentprodukter. Det skriver Svenskt Vattens Anders Finnson i en debattartikel i Ny Teknik.Ander Finnson skriver bland annat:"Studier vid Stockholms universitet har ... Läs mer

VA-aktuellt

Svenskt Vatten vill skärpa EUs lagstiftning

Svenskt Vatten vill se ett svenskt initiativ till en EU-lagstiftning om varor och material. Branschorganisationen menar att en sådan behövs för att reglera riskerna för miljön och människors hälsa för hela grupper av varor eller material som kan vara kritiska för bland annat vattenmiljön.Det kan röra sig ... Läs mer

VA-aktuellt

Vättern bör bli riksintresse

Kommunsstyrelsen i Askersund kräver att Vättern ska klassas som riksintresse för dricksvatten. Detta i en protest riktad mot Försvarsmaktens planer på att utöka flyg- och skjutverksamheten vid Vättern.Kommunsstyrelsen har skickat en skrivelse till Försvarsmakten, regeringen, Sveriges Kommuner och ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Ökade investeringar krävs

VVS-Fabrikanterna hävdar att investeringarna i VA-nätet behöver tredubblas för att inte underhållsskulden skall växa ytterligare. Branschföreningens VD Hans Ewander, hoppas att politikerna slutar att ducka för VA-frågorna och kommer till VA-mässan i höst för att diskutera denna ... Läs mer

VA-aktuellt

Henrik Löv vattenutredare

Regeringen har utsett en särskild utredare, Henrik Löv som ska se över reglerna om vattenverksamhet i miljöbalken och lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, den så kallade restvattenlagen.Som Cirkulation skrivit om tidigare så ska utredaren bland annat föreslå de ändringar i ... Läs mer

VA-aktuellt

Krav på bättre slamstöd

Ett tydligare politiskt stöd och att myndigheter, kommuner och länsstyrelser står upp för riksdagens miljömål. Det är ett par krav som framförs från Revaqs styrgrupp och branschorganisationen Svenskt Vatten i en debattartikel i Dagens Samhälle. Frågan gäller återvinning av slam från reningsverken och ... Läs mer

VA-aktuellt

Ansvar för materialval i dricksvattenledningar efterfrågas i riksdagen

I fredags debatterade miljöminister Lena Ek (C) renovering av dricksvattenledningar med Katarina Köhler (S), i en så kallad interpellationsdebatt i riksdagen.Katarina Köhler hade ställt frågan till miljöministern om vad hon avser att vidta för åtgärder för att säkra och skydda Sveriges dricksvatten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vill stoppa epoxiplast vid stambyten

Svenskt Vatten vill stoppa stambyten med relining av dricksvattenledningar. – Eftersom hälsoriskerna med att belägga dricksvattenledningar med epoxiplast är inte tillräckligt kartlagda avråder Svenskt Vatten från att använda sådana renoveringsmetoder, säger Johanna Lindgren, ... Läs mer

Annons:
Wateraid