Sök

Visar sökresultat för: politik

VA-aktuellt

Henrik Löv vattenutredare

Regeringen har utsett en särskild utredare, Henrik Löv som ska se över reglerna om vattenverksamhet i miljöbalken och lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, den så kallade restvattenlagen.Som Cirkulation skrivit om tidigare så ska utredaren bland annat föreslå de ändringar i ... Läs mer

VA-aktuellt

Krav på bättre slamstöd

Ett tydligare politiskt stöd och att myndigheter, kommuner och länsstyrelser står upp för riksdagens miljömål. Det är ett par krav som framförs från Revaqs styrgrupp och branschorganisationen Svenskt Vatten i en debattartikel i Dagens Samhälle. Frågan gäller återvinning av slam från reningsverken och ... Läs mer

VA-aktuellt

Ansvar för materialval i dricksvattenledningar efterfrågas i riksdagen

I fredags debatterade miljöminister Lena Ek (C) renovering av dricksvattenledningar med Katarina Köhler (S), i en så kallad interpellationsdebatt i riksdagen.Katarina Köhler hade ställt frågan till miljöministern om vad hon avser att vidta för åtgärder för att säkra och skydda Sveriges dricksvatten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vill stoppa epoxiplast vid stambyten

Svenskt Vatten vill stoppa stambyten med relining av dricksvattenledningar. – Eftersom hälsoriskerna med att belägga dricksvattenledningar med epoxiplast är inte tillräckligt kartlagda avråder Svenskt Vatten från att använda sådana renoveringsmetoder, säger Johanna Lindgren, ... Läs mer

VA-aktuellt

Svenskt Vatten vill stoppa antibakteriella medel i konsumentprodukter

Branschorganisationen Svenskt Vatten uppmanar regeringen att förbjuda flera antibakteriella medel som används i textilier och andra konsumentprodukter. Medlen gör liten nytta i produkterna men kan ge stor skada i miljön, enligt Svenskt Vatten.- Vi uppmanar nu regeringen att förbjuda triclosan, ... Läs mer

Annons:
Wateraid
VA-aktuellt

Regeringen startar översyn av miljöövervakningen

Regeringen uppdrog i slutet av förra veckan åt Statskontoret att genomföra en översyn av miljöövervakningssystemet. Statskontoret ska lämna förslag på effektiviseringar till Miljödepartementet senast den 30 mars 2012.Regeringen menar att systemet måste ses över då det blivit väldigt komplext med ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen måste sätta ned foten i dricksvattenfrågorna

Myndigheterna måste vägleda och tydliggöra kraven på råvattenkvalitet och material i kontakt med dricksvatten samt definiera vad som är acceptabel risk. Det kräver Svenskt Vatten och SKL i en gemensam skrivelse till Landsbyggdsdepartementet.De två intresseorganisationerna vill ha tydligare ... Läs mer

VA-aktuellt

20 miljoner till miljöteknikinvesteringar

Regeringen öronmärket 20 miljoner kronor för att främja utländska investeringar i svensk miljöteknik. Satsningen sker inom den så kallade Miljöteknikstrategin som omfattar 400 miljoner kronor 2011-2014.- Den internationella marknaden för miljöteknik växer kraftigt. Både svenska och utländska ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen engagerar fler myndigheter i Östersjöarbetet

Samtliga länsstyrelser och 34 svenska myndigheter får i uppdrag att aktivt delta och samverka i genomförandet av EU:s Östersjöstrategi. Detta när regeringen inrättar ett myndighetsnätverk för genomförandet som ska ledas av Tillväxtverket.Östersjöstrategin ska skynda på insatserna för att förbättra ... Läs mer

VA-aktuellt

Riksdagsledamöter föreslår granskning av terrorhot mot dricksvattnet

Det finns ett ökat intresse för dricksvattenfrågor i riksdagen. Det visar Cirkulations genomgång av de 3 198 riksdagsmotioner som lämnats in då riksdagens allmänna motionstid avslutades i onsdags.Som vanligt är det totalt sett bara ett fåtal motionärer som intresserar sig för VA-området. Några ... Läs mer

Annons:
Suez 2021