Sök

Visar sökresultat för: politik

VA-aktuellt

Vill stoppa epoxiplast vid stambyten

Svenskt Vatten vill stoppa stambyten med relining av dricksvattenledningar. – Eftersom hälsoriskerna med att belägga dricksvattenledningar med epoxiplast är inte tillräckligt kartlagda avråder Svenskt Vatten från att använda sådana renoveringsmetoder, säger Johanna Lindgren, ... Läs mer

VA-aktuellt

Svenskt Vatten vill stoppa antibakteriella medel i konsumentprodukter

Branschorganisationen Svenskt Vatten uppmanar regeringen att förbjuda flera antibakteriella medel som används i textilier och andra konsumentprodukter. Medlen gör liten nytta i produkterna men kan ge stor skada i miljön, enligt Svenskt Vatten.- Vi uppmanar nu regeringen att förbjuda triclosan, ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen startar översyn av miljöövervakningen

Regeringen uppdrog i slutet av förra veckan åt Statskontoret att genomföra en översyn av miljöövervakningssystemet. Statskontoret ska lämna förslag på effektiviseringar till Miljödepartementet senast den 30 mars 2012.Regeringen menar att systemet måste ses över då det blivit väldigt komplext med ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen måste sätta ned foten i dricksvattenfrågorna

Myndigheterna måste vägleda och tydliggöra kraven på råvattenkvalitet och material i kontakt med dricksvatten samt definiera vad som är acceptabel risk. Det kräver Svenskt Vatten och SKL i en gemensam skrivelse till Landsbyggdsdepartementet.De två intresseorganisationerna vill ha tydligare ... Läs mer

VA-aktuellt

20 miljoner till miljöteknikinvesteringar

Regeringen öronmärket 20 miljoner kronor för att främja utländska investeringar i svensk miljöteknik. Satsningen sker inom den så kallade Miljöteknikstrategin som omfattar 400 miljoner kronor 2011-2014.- Den internationella marknaden för miljöteknik växer kraftigt. Både svenska och utländska ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Regeringen engagerar fler myndigheter i Östersjöarbetet

Samtliga länsstyrelser och 34 svenska myndigheter får i uppdrag att aktivt delta och samverka i genomförandet av EU:s Östersjöstrategi. Detta när regeringen inrättar ett myndighetsnätverk för genomförandet som ska ledas av Tillväxtverket.Östersjöstrategin ska skynda på insatserna för att förbättra ... Läs mer

VA-aktuellt

Riksdagsledamöter föreslår granskning av terrorhot mot dricksvattnet

Det finns ett ökat intresse för dricksvattenfrågor i riksdagen. Det visar Cirkulations genomgång av de 3 198 riksdagsmotioner som lämnats in då riksdagens allmänna motionstid avslutades i onsdags.Som vanligt är det totalt sett bara ett fåtal motionärer som intresserar sig för VA-området. Några ... Läs mer

VA-aktuellt

Lena Ek ny miljöminister

Dagens regeringsombildning innebär att Lena Ek (C) blir miljöminister och ersätter Andreas Carlgren (C) på den posten.– Min bedömning är att den största miljöfrågan just nu är klimathotet, säger Lena Ek.Hon nämnde även kemikalie- och havsfrågor som centrala i miljöarbetet.Lena Ek har varit ... Läs mer

VA-aktuellt

Begränsad satsning på biogas

Regeringen föreslår en satsning på 120 miljoner kronor på två år för utveckling, demonstration och marknadsintroduktion av ny teknik och nya lösningar som stärker biogasens lönsamhet och bidrar till ökad produktion. Tanken från regeringen är att det aktuella stödet ska stödja utvecklingen av ny teknik ... Läs mer

VA-aktuellt

SMHI får inrätta center för klimatanpassning

En av de miljöfrågor regeringen ger störst uppmärksamhet i årets budgetproposition är havsfrågorna. Mellan 2012 och 2015 ska det avsättas mer än 2,3 miljarder kronor för bättre havs- och vattenmiljö. Det öronmärks också pengar till det nya arbetet med havsplanering.- Regeringens föreslagna satsning på ... Läs mer

Annons:
Paab 2020