Sök

Visar sökresultat för: politik

VA-aktuellt

LRF starkt kritiska mot Naturvårdsverkets plan för fosforåtervinning

LRF kritiserar Naturvårdsverkets plan för hur man ska få en hållbar återföring av fosfor. Tidigare har även branschorganisationen Svenskt Vatten fört fram stark kritik mot det arbetsmaterial från utredningen som hittills presenterats.Naturvårdsverket presenterade den 22 maj sina förslag inom ... Läs mer

VA-aktuellt

MP satsar på klimatanpassning av vatten

Miljöpartiet föreslår en satsning på 30 miljarder kronor för att anpassa samhällssystemen när det gäller att förebygga översvämningar och att skydda dricksvatten från föroreningar.Förslaget lyfts fram i samband med Miljöpartiets kongress som inleds i morgon. Staten föreslås stå för initiativ och för ... Läs mer

VA-aktuellt

Här kan det bli folkomröstning om dricksvattnet

Den långlivade debatten om Olofströms dricksvatten fortsätter. Efter år av diskussioner satte ledningen för Blekingekommunen ner foten i höstas och beslutade om att kommunen ska börja köpa vatten från grannkommunen Bromölla. Oppositionen i form av Centern, Moderaterna och Vänsterpartiet vill nu få ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenförvaltning fungerar bättre decentraliserad

Vattenförvaltning fungerar bättre när den politiska makten är decentraliserad och när hjälp att implementera god vattenförvaltning är välkoordinerad, hjälp behövs också för att anta mer avancerade klimatförändringsstrategier.Det är slutledningen från en ny studie där vattenförvaltning och ... Läs mer

VA-aktuellt

Nils Holgersson-undersökningen presenterad

Årets Nils Holgersson-undersökning har presenterats, där priserna på ett antal offentliga tjänster jämförs. Bakom undersökningen står HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sabo (Sverige Allmännyttiga Bostadsföretag) och Fastighetsägarna. Därför är den helt inriktad på ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Utökad satsning på Formas

Regeringens forsknings- och innovationsproposition innehåller bland annat en förstärkning av Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) med 300 miljoner kronor fram till 2016.Forskningssatsningen innehåller två riktade satsningar på hållbart samhällsbyggande, ... Läs mer

VA-aktuellt

Motionstiden över: Krav på att Vättern ska klassas som riksintresse

Sveriges riksdagsledamöter engagerar sig i frågan om Vätterns vattenskydd och frågan om läkemedelsrester i miljön. Det visar Cirkulations genomgång av årets 3 245 riksdagsmotioner, som lämnats in under den allmänna motionstiden.Flera ledamöter har lämnat in motioner som rör skyddet av Vätterns ... Läs mer

VA-aktuellt

Socialdemokraterna lanserar vattenmiljösatsningar

Socialdemokraterna koncentrerar sig på vattenmiljön i en serie förslag som partiet tänker sig ska minska övergödningen i sjöar, hav och vattendrag. Förslagen finns med i Socialdemokraternas skuggbudget. Följande punkter finns med i förslaget:- Ett ökat anslag med 120 miljoner för att driva projekt för ... Läs mer

VA-aktuellt

Miljömålsberedningen tar fram sammanhållen vattenpolitik

Regeringen gav i dag den parlamentariska Miljömålsberedningen i uppdrag  att ta fram ett förslag till en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik.– Ett helhetsperspektiv för både havs- och sötvattenpolitik ser jag som mycket viktigt och det ligger helt i linje med regeringens satsning på ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen tillsätter nanomaterialsutredning

Miljödepartementet tillsätter en särskild utredare som ska föreslå en nationell handlingsplan för hur användningen och hanteringen av nanomaterial ska ske på ett säkert sätt.Regeringen vill med handlingsplanen säkerställa att utvecklingen när det gäller den snabbt ökande användningen av ... Läs mer

Annons:
Wateraid