Sök

Visar sökresultat för: politik

VA-aktuellt

Riksdagsledamot kräver ansvar av Försvarsmakten

Riksdagsledamoten Helena Leander (MP) vill få Försvarsmakten att ta ansvar för perfluoerade ämnen i Uppsalas dricksvatten. I en skriftlig fråga inlämnad fredag 21 mars, till försvarsminister Karin Enström undrar Helena Leander om vilka åtgärder ministern avser "att vidta för att Försvarsmakten ska ta ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattennätverk bildas i riksdagen

Riksdagsledamöter från tre partier startar ett partipolitiskt oberoende nätverk för att öka kunskapen inom vattenpolitiken. Målet är att bjuda in företrädare för olika synsätt till seminarier och utifrån detta diskutera vattenfrågor. Det skriver tidningen Riksdag och Departement.Det är Cecilia ... Läs mer

VA-aktuellt

Fler klagomål inte samma som sämre dricksvatten

Utifrån Svenskt Vattens statistik går det inte att dra någon slutsats om huruvida vattenkvaliteten är sämre i kommuner med krympande befolkning. Det konstaterar Svenskt Vatten sedan TT publicerat en artikel där Maskinentreprenörerna ME vill hävda detta.ME har beställt en rapport från teknikkonsulten ... Läs mer

VA-aktuellt

Samordning krävs

Det första samrådet inför vattenförvaltningens nästa cykel genererade runt 400 svar. Samrådsinstanserna anser att vattenmyndigheternas underlag är mer genomarbetade än under förra förvaltningscykeln men efterlyser såväl bättre samordning som tydligare åtgärdsprogram.Boverket, Havs- och ... Läs mer

VA-aktuellt

Käppala uppmanar miljöministern att förbjuda kadmium

Förbjud kadmium i konstnärsfärger. Den frågan vill Käppalaförbundet att Sveriges statliga miljömyndigheter med miljöminister Lena Ek i spetsen måste driva betydligt tuffare än i dagsläget. Miljöministern har lovat driva frågan inom EU, men en sådan process tar lång tid. För att snabbt minska utsläppen ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Reningsverksstrid i Lidköping

Diskussionen om lösningar för reningsverket i Lidköping fortsätter. Majoriteten i kommunfullmäktige arbetar för att minimera luktstörningar från dagens reningsverk, som ska byggas in och moderniseras. Oppositionen har länge önskat att bygga ett helt nytt reningsverk på en ny plats.Igår flyttade den ... Läs mer

VA-aktuellt

Miljömyndigheterna ska utredas

Regeringen ska tillsätta en utredare för att göra en översyn av myndigheterna inom miljöområdet, något som inte gjorts sedan 1980-talet. Myndighetsstrukturen inom miljöområdet har förändrats mycket sedan dess, även regeringen Reinfeldt har gjort stora förändringar inom bland annat vattenområdet med ... Läs mer

VA-aktuellt

Jörgen Johansson i dricksvattenutredning

Jörgen Johansson, VD Sydvatten, blir VA-branschens representant i den statliga utredningen "En trygg dricksvattenförsörjning". Utredningen leds av chefen för Ståthållarämbetet vid Kungliga hovstaterna, Gunnar Holmgren.Syftet med utredningen är identifiera nuvarande och potentiella utmaningar ... Läs mer

VA-aktuellt

Kräver ökade VA-investeringar

32 miljoner kronor till teknikutveckling är bra men det räcker inte. Fler steg behöver tas från både stat och kommuner för att skapa säkert vatten för alla. Så kommenterar Varim, branschföreningen för den svenska vattenreningsindustrin regeringens höstbudget.Regeringen har i samband med budgeten ... Läs mer

VA-aktuellt

Miljöministern satsar på giftfri miljö

Miljödepartementet får en utökad budget  jämfört med i fjol. Miljöminister Lena Ek vill gärna fokusera på målet för en Giftfri miljö.– Vi höjer nu tempot för att fasa ut och subsituera fler farliga kemikalier. Regeringen satsar under sju år 205 miljoner kronor för en fortsatt satsning på handlingsplanen för ... Läs mer

Annons:
Wateraid