Sök

Visar sökresultat för: politik

VA-aktuellt

Motionstiden över: Krav på att Vättern ska klassas som riksintresse

Sveriges riksdagsledamöter engagerar sig i frågan om Vätterns vattenskydd och frågan om läkemedelsrester i miljön. Det visar Cirkulations genomgång av årets 3 245 riksdagsmotioner, som lämnats in under den allmänna motionstiden.Flera ledamöter har lämnat in motioner som rör skyddet av Vätterns ... Läs mer

VA-aktuellt

Socialdemokraterna lanserar vattenmiljösatsningar

Socialdemokraterna koncentrerar sig på vattenmiljön i en serie förslag som partiet tänker sig ska minska övergödningen i sjöar, hav och vattendrag. Förslagen finns med i Socialdemokraternas skuggbudget. Följande punkter finns med i förslaget:- Ett ökat anslag med 120 miljoner för att driva projekt för ... Läs mer

VA-aktuellt

Miljömålsberedningen tar fram sammanhållen vattenpolitik

Regeringen gav i dag den parlamentariska Miljömålsberedningen i uppdrag  att ta fram ett förslag till en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik.– Ett helhetsperspektiv för både havs- och sötvattenpolitik ser jag som mycket viktigt och det ligger helt i linje med regeringens satsning på ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen tillsätter nanomaterialsutredning

Miljödepartementet tillsätter en särskild utredare som ska föreslå en nationell handlingsplan för hur användningen och hanteringen av nanomaterial ska ske på ett säkert sätt.Regeringen vill med handlingsplanen säkerställa att utvecklingen när det gäller den snabbt ökande användningen av ... Läs mer

VA-aktuellt

Svenskt Vatten vill ha bättre myndighetsstöd

Även staten har ett ansvar, skriver Svenskt Vatten i ett svar till det utspel miljöminister Lena Ek gjorde igår, om kommunernas ansvar för skyddsområden.Svenskt Vatten håller med om kommunernas ansvar men påpekar också att "även staten har ett ansvar att möjliggöra införande av vattenskyddsområden genom ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Cirkulation 4/12

Politiker åkte på VA-safari i Osby

VA-chef Lars Svensson i Osby kände att förståelsen för VA-verksamhetens villkor måste öka i kommunledningen. I våras hyrdes en buss för en VA-safari genom Skånekommunen. Kommunpolitikerna slöt upp.I vintras fick Osby kommun i norra Skåne stora problem med flera läckor på dricks­vattennätet. När det var ... Läs mer

VA-aktuellt

Svenskt Vatten kräver silverförbud

Svenskt Vatten uppmanar regeringen att arbeta för starka begränsningar mot användning av bakteriedödande silver i kläder och andra konsumentprodukter. Det skriver Svenskt Vattens Anders Finnson i en debattartikel i Ny Teknik.Ander Finnson skriver bland annat:"Studier vid Stockholms universitet har ... Läs mer

VA-aktuellt

Svenskt Vatten vill skärpa EUs lagstiftning

Svenskt Vatten vill se ett svenskt initiativ till en EU-lagstiftning om varor och material. Branschorganisationen menar att en sådan behövs för att reglera riskerna för miljön och människors hälsa för hela grupper av varor eller material som kan vara kritiska för bland annat vattenmiljön.Det kan röra sig ... Läs mer

VA-aktuellt

Vättern bör bli riksintresse

Kommunsstyrelsen i Askersund kräver att Vättern ska klassas som riksintresse för dricksvatten. Detta i en protest riktad mot Försvarsmaktens planer på att utöka flyg- och skjutverksamheten vid Vättern.Kommunsstyrelsen har skickat en skrivelse till Försvarsmakten, regeringen, Sveriges Kommuner och ... Läs mer

VA-aktuellt

Ökade investeringar krävs

VVS-Fabrikanterna hävdar att investeringarna i VA-nätet behöver tredubblas för att inte underhållsskulden skall växa ytterligare. Branschföreningens VD Hans Ewander, hoppas att politikerna slutar att ducka för VA-frågorna och kommer till VA-mässan i höst för att diskutera denna ... Läs mer

Annons:
Suez 2021