Sök

Visar sökresultat för: politik

VA-aktuellt

Jörgen Johansson i dricksvattenutredning

Jörgen Johansson, VD Sydvatten, blir VA-branschens representant i den statliga utredningen "En trygg dricksvattenförsörjning". Utredningen leds av chefen för Ståthållarämbetet vid Kungliga hovstaterna, Gunnar Holmgren.Syftet med utredningen är identifiera nuvarande och potentiella utmaningar ... Läs mer

VA-aktuellt

Kräver ökade VA-investeringar

32 miljoner kronor till teknikutveckling är bra men det räcker inte. Fler steg behöver tas från både stat och kommuner för att skapa säkert vatten för alla. Så kommenterar Varim, branschföreningen för den svenska vattenreningsindustrin regeringens höstbudget.Regeringen har i samband med budgeten ... Läs mer

VA-aktuellt

Miljöministern satsar på giftfri miljö

Miljödepartementet får en utökad budget  jämfört med i fjol. Miljöminister Lena Ek vill gärna fokusera på målet för en Giftfri miljö.– Vi höjer nu tempot för att fasa ut och subsituera fler farliga kemikalier. Regeringen satsar under sju år 205 miljoner kronor för en fortsatt satsning på handlingsplanen för ... Läs mer

VA-aktuellt

Extra statlig satsning på läkemedelsrening

Regeringen vill främja utvecklingen av läkemedelsrening vid landets reningsverk. Tio miljoner kronor öronmärks i det tillskott som anslaget för havs- och vattenmiljö får i årets budgetproposition, som presenteras i sin helhet den 18 september.– Dagens avloppsreningsverk är inte utformade för att ta ... Läs mer

VA-aktuellt

Gunnar Holmgren utreder dricksvattnet

Regeringen har utsett Gunnar Holmgren till särskild utredare för landets dricksvattenförsörjning.– Jag är glad att Gunnar Holmgren tackat ja till att leda regeringens utredning om dricksvattenförsörjningen, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Med sin djupa erfarenhet från olika delar av ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2021
VA-aktuellt

LRF starkt kritiska mot Naturvårdsverkets plan för fosforåtervinning

LRF kritiserar Naturvårdsverkets plan för hur man ska få en hållbar återföring av fosfor. Tidigare har även branschorganisationen Svenskt Vatten fört fram stark kritik mot det arbetsmaterial från utredningen som hittills presenterats.Naturvårdsverket presenterade den 22 maj sina förslag inom ... Läs mer

VA-aktuellt

MP satsar på klimatanpassning av vatten

Miljöpartiet föreslår en satsning på 30 miljarder kronor för att anpassa samhällssystemen när det gäller att förebygga översvämningar och att skydda dricksvatten från föroreningar.Förslaget lyfts fram i samband med Miljöpartiets kongress som inleds i morgon. Staten föreslås stå för initiativ och för ... Läs mer

VA-aktuellt

Här kan det bli folkomröstning om dricksvattnet

Den långlivade debatten om Olofströms dricksvatten fortsätter. Efter år av diskussioner satte ledningen för Blekingekommunen ner foten i höstas och beslutade om att kommunen ska börja köpa vatten från grannkommunen Bromölla. Oppositionen i form av Centern, Moderaterna och Vänsterpartiet vill nu få ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenförvaltning fungerar bättre decentraliserad

Vattenförvaltning fungerar bättre när den politiska makten är decentraliserad och när hjälp att implementera god vattenförvaltning är välkoordinerad, hjälp behövs också för att anta mer avancerade klimatförändringsstrategier.Det är slutledningen från en ny studie där vattenförvaltning och ... Läs mer

VA-aktuellt

Nils Holgersson-undersökningen presenterad

Årets Nils Holgersson-undersökning har presenterats, där priserna på ett antal offentliga tjänster jämförs. Bakom undersökningen står HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sabo (Sverige Allmännyttiga Bostadsföretag) och Fastighetsägarna. Därför är den helt inriktad på ... Läs mer

Annons:
Paab 2021