Sök

Visar sökresultat för: politik

VA-aktuellt

Miljöbudget till VA-sektorn

Budgetpropositionen Regeringens budgetproposition omfattar flera förslag inom vatten- och avloppssektorn. ... Läs mer

VA-aktuellt

EU förbjuder 200 PFAS-ämnen

EU Efter ett initiativ från svenska Kemikalieinspektionen och den tyska miljömyndigheten UBA, förbjuder EU cirka 200 PFAS-ämnen från och med februari 2023. ... Läs mer

VA-aktuellt

Läkemedelsreningsprojekt sätts igång

Läkemedelsrening Under sommaren har Naturvårdsverkets bidrag 2021 för att rena avlopp från läkemedelsrester offentliggjorts. Bidraget betyder en hel del för många VA-enheter. ... Läs mer

VA-aktuellt

Olycklig miljöbilsdefinition

Biogasfordon Regeringens förslag till miljöbilsdefinition är olycklig då hänsyn enbart tas till bilens koldioxidvärden och inte livcykelanalysvärden för drivmedel. Det är experterna på IVL och en av de stora producenterna av fordonsgas Tekniska Verken i Linköping överens om. ... Läs mer

VA-aktuellt

I Norge likställs biogasfordon med nollutsläpp

Biogas I Norge likställs nu biogasfordon med nollutsläppsfordon i alla statliga målsättningar. Den 27 maj beslutade det norska Stortinget om att ge Norges regering i uppdrag att undanröja kvarstående hinder för norsk biogasproduktion. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2021
VA-aktuellt

Vattenindustrin: Frigör biogasens potential

Biogas Näringslivets branschorganisation Vattenindustrin reagerar kraftigt på regeringens förslag att ändra miljöbilsdefinitionen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Fäll inte krokben på biogasproduktionen

Biogas Regeringens förslag att biogasbilar inte längre ska klassas som miljöbilar skulle kunna få negativa miljöeffekter. Det skulle kunna innebära att möjligheterna till omställning på Sveriges reningsverk i riktning mot ett hållbarare samhälle försämras. ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen bör överpröva åtgärdsprogram

Förvaltningsdebatt Vattenförvaltningen fungerar inte med vattenmyndigheternas uppifrånperspektiv. Regeringen bör överpröva vattenmyndigheternas åtgärdsförslag för bättre kvalitet på sjöar och vattendrag. Samtidigt bör vattenmyndigheterna läggas ned. Det anser SKR, Svenskt Vatten och LRF. ... Läs mer

VA-aktuellt

VA-tillkännagivande kostsamt i glesbygd

Enskilda avlopp Riksdagen har riktat ett tillkännagivande till regeringen om att fastighetsägare med välfungerande enskilt avlopp inte ska kunna tvingas till anslutning till kommunalt VA. Ett beslut kan bli kostsamt för glesbygdskommuner. Frågan om anslutning av enskilda avlopp är komplex och ... Läs mer

VA-aktuellt

Proposition om vattentjänster försenad

Regeringen Propositionen om vägar till hållbara vattentjänster, som skulle ha lämnats till riksdagen i morgon, den 2 mars, är fördröjd. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 ... 19 >>