Sök

Visar sökresultat för: musslor

VA-aktuellt

Trosa deltar i musselodling

Östersjön Trosa kommun satsar på musselodling för att minska övergödningen i Östersjön. Försöket inleds i juni. ... Läs mer

Cirkulation 4/09

Odlade musslor i miljövårdens tjänst

Kan odling av blåmusslor i ­Östersjön motverkar övergödningen och förbättra kustvattnets kvalitet? Ja, några lyckade pilotstudier av musselodlingar i Kalmar sund och vid Åland ­tyder på det. Nu startas därför fullskaleförsök med musselodling omfattande två hektar i vattnen utanför Kalmar. – Vi har ... Läs mer

VA-aktuellt

Försök med blåmusslor i Östersjön

Provodlingar av blåmusslor ska visa om musselodlingar är en möjlighet för att få ned halterna av växtplankton och därigenom få bort kväve och fosfor ur Östersjön. Det är forskare vid Göteborgs universitet som fått nära sju miljoner kronor i bidrag från Stiftelsen Baltic Sea för att kunna driva tre ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
Cirkulation 1/08

Utsläppsrätter kan öppna för nya lösningar

Handel med utsläppsrätter för näringsämnen som göder våra hav vore bra för både musselindustrin och miljön. Det är musselodlare och forskare eniga om. I Lysekil odlas musslor som alternativ till reningsverksutbyggnad.Vår havsmiljö är utsatt för en ständig stress. Stora mängder näringsämnen läcker ut i ... Läs mer

Annons:
Wateraid