Sök

Visar sökresultat för: mikroorganismer

Cirkulation 2/14

Från branschen: "Snabb metod mäter mikrobiologiska förändringar i vatten"

Inom VA-verksamheten ställs vi ofta inför mikrobiologiska frågeställningar. Det kan röra sig om hur vi ska kunna kvantifiera risken för mikrobiologisk återväxt på distributionsnätet, påvisa avloppsvatteninträngning, identifiera effekten av stagnation och blandning av olika vatten på ... Läs mer

Cirkulation 1/10

Partikelmätning kan öka säkerheten

Arboga kommun testar just nu partikelmätning vid vattenverket. Förhoppningen är att kunna upptäcka eventuella föroreningar i utgående dricks­vatten så snabbt som möjligt.Under hösten har några vattenverk i Sverige börjat testa en ny teknik för realtidsmätning, eller on-line-mät­ning, av partiklar. ... Läs mer

VA-aktuellt

Felsökningen i Lysvik fortsätter

I flera veckor har Sunne kommun jagat gäckande mikroorganismer i dricksvattnet i Lysvik. De kokningsrekommendationer som funnits finns kvar veckan ut när man nu gör en omfattande provtagningsserie för att ringa in problemet.– Vi tar prover vid de olika reningsstegen i vattenverket, till exempel filtren ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
Cirkulation 5/09

Mikromysteriet i Skillingaryd

Vaggeryds kommun har problem med vattenverket i Skillingaryd. Vattnet får ofta etiketten Tjänligt med anmärkning, på grund av att ett fåtal mikroorganismer i proverna. Mysteriet är att antalet mikroorganismer förefaller att öka efter UV-desinfektionen. Vaggeryds kommun har sedan länge använt UV-ljus ... Läs mer

VA-aktuellt

Kokt i Evertsberg

Under våren och den första delen av sommaren var vattenproblemen i Everts­berg i Älvdalen en följetong för invånare och VA-personal. Informations­mötena om vattnet på bygdegården avlöste varandra och först den 26 juni kunde kokningsrekommendationen som utlystes den 21 april tas bort.Det var under ... Läs mer

Cirkulation 1/08

Desinfektionskrav kan komma att förändras

Förutsättningarna i kampen mot mikroorganismer i dricks­vattnet håller på att förändras. Nya kun­skaper och nya förutsättningar gör att kraven ökar.Många virus och encelliga organismer som parasiterna Giardia och Cryptosporidium, överlever de ganska låga klordoser som används i Sverige. Både ... Läs mer

Annons:
Wateraid