Sök

Visar sökresultat för: membran

VA-aktuellt

Testanläggning för membran på Kvarnagården

Ultrafilter På Kvarnagårdens vattenverk i Varberg var det en spännande dag i fredags då en skräddarsydd test- och demonstrationsanläggning för membranteknik inom dricksvattenberedning levererades. Detta som ett led i byggandet av en ultrafilteranläggning. ... Läs mer

Cirkulation 5/14

Världens största MBR-anläggning

I december avgörs vilket företag som får Stockholm Vattens ­uppdrag att leverera membran till den nya reningsanläggningen i Henriksdals avloppsreningsverk. 2016 byggs den första linjen med den nya tekniken. När samtliga sju linjer är ombyggda ska verket klara av att rena 800 000 kubikmeter avloppsvatten ... Läs mer

VA-aktuellt

Stockholm Vattens försök med membranrening fungerar bra

Stockholm Vatten har tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet genomfört pilotförsök vid IVL:s forskningsanläggning Hammarby Sjöstadsverk, för att testa membranteknik som ska rena Stockholms avloppsvatten i framtiden.Resultatet visar att membrantekniken ger en effektivare rening av ... Läs mer

Cirkulation 4/14

Framtidens reningsverk är kompakta

Framtidens avloppsreningsverk tar mindre plats. Nya effektivare processlösningar införs med flera olika alternativa reningsmetoder. Energianvändningen minimeras och restprodukterna används som jordförbättringsmedel och till energiproduktion.Det är några av de slutsatser som VA-teknik Södras ... Läs mer

Cirkulation 3/14

Beredningstekniken för dricksvatten utvecklas snabbt

Hos Norrvattens Görvälnverk i Järfälla drivs massor av ­utvecklingsprojekt. Många för att få bukt med humus i ­råvattnet. Samtidigt kan man få tag i parasiter, bakterier, virus och oönskade kemikalierester i dricksvattnet.Alexander Keucken forskar på ett filter för vatten som nästan kan liknas vid vad ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Membranförsök pågår på Henriksdal

Stockholm Vatten testar nu membranteknik för avloppsrening för att utreda om tekniken kan passa på Henriksdals reningsverk, något Cirkulation skrivit om tidigare.Nu är försöket igång och membranutrustningen placerad i utloppet av luftningsbassängen, invid eftersedimentering och sandfilter. ... Läs mer

Cirkulation 4/13

Pilotanläggning ska testa NOM-reduktion

Pilotanläggningen på Lovö ­vattenverk håller på att rustas upp. Nu trimmas referenslinjen för att så långt som möjligt likna dricksvattenproduktionen i verket. Sedan ska en ny testlinje installeras med kontinuerlig magnetisk jonbytesteknik för att reducera NOM.Lovöverket ligger vid en del av västra ... Läs mer

Cirkulation 2/13

Metod för kontroll av membranfilter i realtid

För ett år sedan inledde det ­finländska forskningsinstitutet, VTT och Villmanstrands tekniska universitet forskningsprojektet NoFoul. Projektet syftar till att utveckla nya mätmetoder för effektivisering av membranfilter.Det finska NoFoul-projektet ska ta fram nya mätmetoder som gör det möjligt ... Läs mer

Cirkulation 6/12

Tillbaka till 50-talet med sugrör

Nästan fyra miljoner porösa “sugrör” ska hjälpa till att backa kalendern ett drygt halvsekel och återställa den naturliga vattenmiljön. Det är Mölleåverket i norra Stor-Köpenhamn som installerat membranteknik i sin ­strävan att bli Europas bästa avloppsreningsverk.Sjösystemet uppströms ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny reningsteknik för NOM

För ett år sedan inleddes kartläggningen av vattenkvaliteten i Mälaren med avseende på naturligt organiskt material (NOM) i råvatten och dricksvatten. Det kommande året ska flera nya reningstekniker väljas ut för att 2014 testas i pilotanläggningen på Lovö vattenverk utanför Stockholm.NOM i vatten ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 4 >>