Sök

Visar sökresultat för: membran

VA-aktuellt

Nytt reningsverk i Åtvidaberg kombinerar reningsmetoder

Reningsverk Håckla reningsverk i Åtvidaberg ska rustas upp. Verket kommer att få en unik utformning och processlösning med en kombinerad SBR/MBR-process. ... Läs mer

Cirkulation 3/17

Lovande försök med membran- och kolfilter

Vid avloppsreningsverket i Kalmar pågår nu försök i pilotanläggning med polering av renat avloppsvatten via ultrafiltrering i membranfilter samt filtrering i granulerat aktivt kol. De första resultaten verkar mycket lovande med nästan fullständig avskiljning av till exempel läkemedelsrester. Det ... Läs mer

VA-aktuellt

Bräckvattenverk planeras på södra Öland

Bräckvattenverk Strandnära brunnar för bräckt vatten kan vara lösningen för södra Ölands dricksvattenförsörjning. ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Råvattenverk säkrar kvaliteten

Ett nytt råvattenverk i Gävle ska säkra vattenförsörjningen framöver, och säkra kvaliteten på grundvattnet i den grusås som används för dricksvattenförsörjningen. Med dubbla omgångar membran får man ned halterna av organiskt material. Gästrike Vatten har kommit undan med blotta förskräckelsen när det ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Nanomembran i Köpings nya vattenverk

I Köping blir det nytt vatten i kranarna under hösten. Då börjar det nya vattenverket med nanomembranfilter leverera dricksvatten, men exakt hur abonnenterna reagerar på nyheten är svårt att veta. Det är mangan och uran som länge varit problemen med Köpings grundvattentäkt. Fram tills för cirka tio år sedan ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
Cirkulation 7/15

Partille nanofiltrerar dricksvattnet

Nanofilter ska säkerställa hög kvalitet när Partilles nya vattenverk står klart i början av nästa år. 100 miljonersinvesteringen ersätter större delar av det 72 år gamla verket. Nanofilter utgör hjärtat i beredningen vid Partilles nya vattenverk. Egentligen var det meningen att vattenverket skulle vara ... Läs mer

VA-aktuellt

Nya nanotekniker för vattenrening

Nanoteknik En utveckling av nanomembranfiltrering där membran kompletteras med olika nanoadsorbenter, kan skapa nya möjligheter inom både avlopps- och dricksvattenbehandling. Det visar en genomgång av tyska forskare som beskrivs i kommande utgåvan av Internationell VA-utveckling. ... Läs mer

Cirkulation 3/15

Ultrarent med membranfilter på Lackarebäck

Utbyggnaden av Lackarebäcksverket i Göteborg har gått in i en ny fas. 700-miljoner-kronorsprojektet har gått in i en ny fas och membranfiltren är igång och levererar. Fällningssalen på Lackarebäcksverket är snygg och prydlig. Bassänger är nyrenoverade och de rostfria delarna är glänsande nya. ... Läs mer

VA-aktuellt

Kommunalt samarbete om membranteknik

Membranteknik Vivab och Norrvatten har tecknat ett avtal om experthjälp inom membranteknologiområdet. Överenskommelsen ska möjliggöra synergieffekter mellan VA-verksamheterna. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny process med nanofilter föreslås i Östersund

Vattenverk En större ombyggnad av Minnesgärde vattenverk i Östersund med installation av membranfilter budgeteras till 260 miljoner kronor i en förstudie. Östersund Vattens styrelse ska nu ta ställning till förslagen. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 4 4 >>