Sök

Visar sökresultat för: material

Cirkulation 4/18

Plastplattor ger vattentorn nytt ytskikt

När Tösse vattentorn söder om Åmål renoveras har kommunen valt en teknik med polyetenplattor som svetsas samman i reservoaren för att få ett nytt ytskikt. Vattentornet som ger cirka 300 Tössebor dricksvatten är en anläggning av den gamla skolan. I botten av tornet finns ett litet vattenverk. Ursprungligen ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Strategi för material i kontakt med dricksvatten

Dricksvatten Regeringen ger idag ett uppdrag till Boverket att utarbeta en strategi för att förbättra samordningen och utvecklingen av frågor som rör material som är i kontakt med dricksvatten. ... Läs mer

Annons:
Wateraid