Sök

Visar sökresultat för: ledningsrenovering

Cirkulation 6/16

Tejpproblem efter gamla rörinfodringar

Under den senaste tiden har ett par kommuner i Sverige fått problem med tejp som lossnat från ledningar som relinats med flexibla foder. Jobben är ursprungligen utförda innan sekelskiftet. Ledningarna påverkas inte alls men stora tejphärvor som lossnar i ledningen blockerar pumpar och krökar nedströms. ... Läs mer

Cirkulation 5/16

Fiska upp de dåliga rören

Precisionsfiske av dåliga rörledningar i mark ska bli möjligt genom avancerad analys av data från redan etablerade undersökningsmetoder, utan krav på schakt­ning. Det går att spara pengar genom att hitta en kort dålig delsträcka och bara byta just den, jämfört med att byta hela rörsträckor bara för att de är ... Läs mer

VA-aktuellt

Stora förändringar inom SSTT

Näringsliv Branschföreningen för ledningsrenovering, SSTT, genomgår stora förändringar. Den danska delen av föreningen förbereder ett utträde ur föreningen. Nu vill svenskar och norrmän ta chansen att vidareutveckla SSTT med ett större engagemang från ledningsägare. ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
Cirkulation 8/12

Från branschen: "Utan kunnande spelar strategier och modeller ingen roll"

Som åhörare på seminariet om ”Framgångsrikt FoU-samarbete” på VA-mässan i Göteborg slås man av bristen på intresse av att studera nya innovationer och att forska på nya ledningsmaterial och ­rördelar. Allt handlar om klimatanpassning, förnyelsestrategier och konditionsbestämning av det befintliga ... Läs mer

Annons:
Wateraid