Sök

Visar sökresultat för: ledningsnät

VA-aktuellt

Inga avfallskvarnar i Gästrikland

Gästrike Vatten går nu ut och avråder abonnenterna i sitt område att köpa avfallskvarnar. I Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby krävs tillstånd för att installera avfallskvarn och några såna ges inte av Gästrike Vatten då företaget gjort bedömningen att ledningsnäten inte har rätt kapacitet.Dessutom ... Läs mer

VA-aktuellt

Luftspolning av tryckavloppsledningar

Svenskt Vatten Utveckling har publicerat rapport 2010-01, Luftspolning av tryckavloppsledningar för bekämpning av svavelväte. Fullskaleförsök visar att är ett realistiskt och fungerande alternativ för bekämpning av svavelväte i avloppsnät. Tekniken har dock sina begränsningar, som då ... Läs mer

VA-aktuellt

Torsås hoppas på billig upphandling

Torsås kommun förbereder anbudshandlingar för VA-utbyggnad längs kusten söder om Bergkvara. Projektet har kostnadsberäknats till 48 miljoner kronor. Enligt Barometern har beslutades på kommunfullmäktiges decembermöte att om byggets kostnader överskrider gränsen så ska ärendet tillbaka till ... Läs mer

VA-aktuellt

Nio kilometer ny vattenledning i Ängelholm

Ängelholms kommun bygger en ny vattenledning från vattenverket i Vejbystrand till vattentornet i Ängelholm. Under de närmaste tjugo åren planerar kommunen för cirka 2 700 nya bostäder samt ett tiotal industri- och handelsbyggnader och då räcker den befintliga ledningen inte till. Uppdraget att bygga den ... Läs mer

Cirkulation 8/09

Schaktfritt ledningsbyggande – effektivt och ekonomiskt

Schaktfritt är väldigt etablerat men används samtidigt i för liten utsträckning. Det slår Björn Widman fast. I Täby kommun där han är VA-chef är förnyelsetakten på nätet cirka 90 år.Att prata schaktfritt ledningsbyggande med Björn Widman är spännande. Björn har sedan det tidiga 1990-talet varit ... Läs mer

Annons:
Xylem 2019
VA-aktuellt

Helsingborg utan vatten

En stor vattenläcka har tömt nästan hela vattentornet i centrala Helsingborg. Hela staden har problem med vattenförsörjningen nu på morgonen. Enligt Sydsvenska uppmanar Börje Karlsson på Helsingborgs kommun invånarna att i princip inte använda vatten alls. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Helsingborgs vattenläcka under kontroll

Den huvudvattenledning i Helsingborg som sprang läck under torsdagsmorgonen är stängd och inget vatten läcker längre ut. Tidigare idag öppnades dessutom den av de fyra vattenledningarna från Örby vattenverk som varit stängd för planerat arbete.Det är en 400 millimeters gjutjärnsledning som gått ... Läs mer

VA-aktuellt

Stor utbyggnad av vattenreningen i Nybro

Nybro kommun behöver komplettera reningen av kommunens dricksvatten. Tekniske chefen Bengt-Eve Peterson säger till Östran att man kan se begynnande kvalitetsproblem.Utbyggd vattenrening beräknas kosta cirka 37 miljoner kronor och kommer att ge genomslag på kommunens VA-taxor redan 2011. Även ... Läs mer

VA-aktuellt

VA-utbyggnad i Värmdö

Värmdö kommun har beslutat om att bygga ut VA-näten till Strömma, i enlighet med kommunens översiktsplan. 300 fastigheter behöver anpassas till permanentboende. Detaljplanearbetet startar nu, parallellt med förprojektering av VA-utbyggnaden. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

VA-utbyggnad i Timrå

Lödgö fritidsområde i Timrå kommun får kommunalt VA. Kommunfullmäktige har beslutat att utvidga verksamhetsområdet till områden runt Lögdösjön och runt Viksjön i Bergeforsen.Anledningen är att allt fler bosätter sig permanent i området. Eftersom många hus har egen brunn kommer det att vara frivilligt ... Läs mer

Annons:
Paab 2018