Sök

Visar sökresultat för: ledningsnät

Cirkulation 4/21

Recolab testar gränserna

I början av maj invigdes Recolab vid Öresundsverket i Helsingborg. Digitalt och lite försiktigt på grund av pandemin. Recolab är via ett vakuumledningssystem kopplat till den nya stadsdelen Oceanhamnen som också kommer att vara platsen för den internationella stadsmässan H22 City Expo under 2022. ... Läs mer

VA-aktuellt

Lerum jobbar med egna arbetsbesparande ställningar

Arbetsmiljö Mats Andersson, grävmaskinist på VA i Lerums kommun har skapat ställningar för att kunna lyfta såväl avspärrningsstaket som otymplig slang. Med ställningarna är hanteringen av staketen både effektivare och säkrare samtidigt som det är en bättre arbetsmiljö med mindre tunga lyft. ... Läs mer

VA-aktuellt

Parkeringshus med regnåtervinning

Tekniskt vatten I ett samarbete med VA Syd bygger Parkering Malmö ett parkeringshus med ett system för återvinning av regnvatten för att minska dricksvattenförbrukningen. ... Läs mer

Cirkulation 3/21

Läckfinnare med full teknikarsenal

Det vimlar av gammal infrastruktur i Vattensverige och runt 15 procent av vattenproduktionen läcker ut (Svenskt Vatten, oktober 2020). Kommunalförbundet VA Syd har sammantaget ett jämförelsevis hyfsat läge med sina 11 procent i snitt mellan medlemskommunerna i dricksvattenförluster, men det är i alla ... Läs mer

Cirkulation 3/21

Sollentuna lägger rör i infrakulvert

En ledningskulvert löser läggning i trånga gator när Sollentuna Energi och Miljö, Seom, byter ut ledningar och bygger nytt. När Seom bygger ledningsnät i Södra Häggvik nära E4 i Sollentuna pla­neras för 1,5 kilometer infrakulvert för ledningsdragningen. En teststräcka har redan byggts i ett villaområde. ... Läs mer

Annons:
EndressHauser 2021b
Cirkulation 3/21

Datorkraft öppnar ledningsnätet

Cirkulation frågar Nya möjligheter inom datahantering öppnar en helt ny värld för arbetet med VA-ledningar. Modeller gör det osynliga synligt. På Luleå Tekniska universitet pågår spännande forskning inom området. Annelie Hedström har nyligen tillträtt en ny tjänst som professor i VA-teknik vid Luleå ... Läs mer

VA-aktuellt

Trosa ansluts till Syvab

Överföring Trosa kommun kommer att ansluta sig till Syvab och Himmerfjärdsverket för att lösa kommunens avloppsfrågor. Det formella beslutet tas den 29 april. ... Läs mer

VA-aktuellt

Bitumen orsakade PAH-förorening

Ledningsproblem I Uppsala är rekommendationen att inte dricka eller laga mat med det kommunala dricksvattnet i Björklinge, Läby och Skuttunge hävd för de flesta hushållen. Orsaken till att PAH detekterats i dricksvattnet var en skadad äldre ledningssträcka belagd med bitumen. ... Läs mer

VA-aktuellt

PAH-problem nära Uppsala kan bli långvariga

PAH-problem Dricksvattenproblemen i Björklinge, Läby och Skuttunge kan ta en längre period att lösa. Detta efter att ett provsvar på dricksvattnet i Björklinge har visat på för höga halter av PAH (Polycykliska aromatiska kolväten). ... Läs mer

VA-aktuellt

Avloppshantering för sydvästra Skåne

Gemensam lösning Gemensam avloppslösning för sydvästra Skåne utreds vidare. Ett inriktningsbeslut från kommunerna ger grönt ljus för fortsatt planering. ... Läs mer

Annons:
Paab 2021
<< 1 2 3 ... 50 >>