Sök

Visar sökresultat för: lantbruk

VA-aktuellt

Markvatten avgörande för lantbruket

Lantbrukets vatten Markvattenmagasin är en nyckeltillgång för jordbrukets vattenförsörjning. Därför kan inte diskussionen om vattenhantering begränsas till grund- och ytvatten. Det skriver Jordbruksverket i en ny rapport. ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Slam effektivare fosforgödsel än konstgödning

Fosfor Fosfor från såväl slam som stallgödsel kan vara mer tillgänglig för växter än vad som antagits tidigare, visar ny forskning. En ny finsk studie tyder på att fosfor i slam och stallgödsel ger växtligheten mer fosfor än vad konstgödsel gör. ... Läs mer

Cirkulation 2/15

Klosettvatten hanteras lokalt i Strängnäs

I ett skolexempel på samverkan mellan forskning, näringsliv och kommun satsar Strängnäs kommun på ett projekt med gårdsbaserad klosettvattenhantering som ett alternativ till utbyggnad av det kommunala ledningsnätet. ... Läs mer

Annons:
Wateraid