Sök

Visar sökresultat för: lagstiftning

VA-aktuellt

Direktiv ska ge snabbare miljögiftvarningar

Dricksvattendirektivet Dricksvattenutredningen "En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet" presenterades den 15 oktober. Arbetsmetoden som dricksvattendirektivet ger, ska hjälpa till att förhindra framtida miljögiftskandaler. ... Läs mer

VA-aktuellt

NSVA överklagar reningsverksbeslut

Överklagan NSVA har lämnat in en överklagan av Länsstyrelsen i Skånes avslag på en ansökan från Bjuv och Åstorp, om ett nytt gemensamt reningsverk i Ekevång. ... Läs mer

VA-aktuellt

Gruvprospektering i skyddsområde

Vattenskydd Smedjebackens kommun kämpar för att hindra en irländsk gruvprospektör att leta metaller inom ett kommunalt vattenskyddsområde. Kommunen överklagar nu till Högsta förvaltningsdomstolen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Tuffa villkor för Käppalaverket

Nya villkor Käppalaförbundet i norra Storstockholm har fått ett nytt verksamhetstillstånd för Käppalaverket på Lidingö. Det är skärpta och tuffa utsläppsvillkor som kommer att kräva insatser i reningsprocesserna. Samtidigt innebär tillståndet möjlighet att släppa ut mer renat avloppsvatten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Produktansvarslagen omfattar leverans av vatten

Vägledande dom Högsta domstolen har beslutat att produktansvarslagen ska tillämpas i PFAS-målet i Kallinge, Ronneby kommun. Det innebär att de drabbade VA-abonnenterna kan driva en skadeståndsprocess i Blekinge läns tingsrätt. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
VA-aktuellt

Vattentjänstutredning ska se över dagvattnet

Klimat Vattentjänstutredningen får fler uppdrag samtidigt som tiden för utredningen förlängs. Ser över dagvatten i förändrat klimat. ... Läs mer

Cirkulation 1/17

VA-lagstiftning som passerat bäst-före-datum

Den första januari i år fyllde Lagen om allmänna vattentjänster, Lav, tio år. Den kom till i ett annat klimat – både bildligt och bokstavligt – med andra frågor på agendan. Lav löste många problem men nya har uppstått i spåren av klimatförändringarna. Under 1990-talet bolagiserades många VA-verksamheter. ... Läs mer

VA-aktuellt

Riksdagsledamot vill se skärpning av dricksvattenhanteringen

Idag finns ingen svensk myndighet som ansvarar för att godkänna material i kontakt med dricksvatten. Riksdagsledamoten Katarina Köhler (S) vill veta vad regeringen tänker göra åt detta och har därför ställt en interpellation till miljöminister Lena Ek (C).Köhlers perspektiv lyfter i frågan upp relining ... Läs mer

VA-aktuellt

Sverige har feltolkat EUs lag om vattentjänster

Sverige kan ha genomfört begreppet vattentjänster i EUs vattenlagstiftning på fel sätt. Enligt EU ska alla som nyttjar vatten på olika sätt betala för sig, inte bara de som får dricksvatten eller sitt avloppsvatten behandlat.På förslag från miljökommissionär Janez Potočnik sänder EU-kommissionen så ... Läs mer

Annons:
Cirkulation Karriär