Sök

Visar sökresultat för: läkemedelsrester

VA-aktuellt

Tekniska Verken utreder ozonrening vid reningsverk

Läkemedelsrester Tekniska Verken i Linköping ser över möjligheterna att bygga en fullskalig ozonreningsanläggning vid Nykvarns reningsverk. Detta efter ett lyckat pilotprojekt. ... Läs mer

VA-aktuellt

Läkemedelrester skulle kunna påverka grödor

Läkemedel Upprepad användning av reningsverksslam som gödsel och en ökad användning av återvunnet avloppsvatten för bevattning kan leda till att läkemedelsrester ackumuleras i marken. Nu visar brittiska forskare i laboratorieförsöka att grödors utveckling kan påverkas av läkemedelsrester. ... Läs mer

Cirkulation 5/14

Läkemedelsrester renas vid sjukhuset

Utsläpp av läkemedel till vattenmiljön har under flera år varit ett hett debattämne i Europa. Medan de flesta länder satsar på centrala lösningar, där olika reningssteg kopplas på den konventionella avloppsreningen, går Danmark sin egen väg och satsar på lokal behandling av avloppsvatten i direkt ... Läs mer

VA-aktuellt

System för enskilda avlopp renar läkemedelsrester

Läkemedelsrening för enskilda avlopp är förhållandesvis outforskat. Alnarp Cleanwater Technology har utvecklat ett biologiskt, kretsloppsbaserat system för rening av enskilda avlopp, Act Natural. Alnarp Cleanwater Technology AB har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört en ... Läs mer

VA-aktuellt

Läkemedelsreningsförsök i Uppsala

Nu flyttas den försöksanläggning för rening av läkemedelsrester i avloppsvatten, som drivs av KTH, till Kungsängsverket i Uppsala. Försöken i Uppsala pågår under sommaren och är en del av ett flerårigt forskningsprojekt vid KTH.– I dagsläget finns det rester av omkring 1 300 aktiva substanser från ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Östersjöns växter och djur påverkade av läkemedelsrester

Läkemedelsrester är ett problem för både växter och djur i sjöar och hav. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet om hur läkemedel påverkar organismer från Östersjön. Läkemedel har både en direkt effekt på flera olika arter och påverkar hur arterna samverkar vilket kan ge stora effekter i ... Läs mer

VA-aktuellt

Läkemedelsrester i jordbruksmark undersöks

Kunskapen om hur läkemedelsrester från avloppsslam bryts ned och eventuellt sprids i jordbruksmark vid slamgödsling, är inte fullständig. Därför kommer Fass och Hushållningssällskapet i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet studera i ett tvåårigt forskningsprojekt.– Slamgödsling är en ... Läs mer

VA-aktuellt

Utvecklar frystorkning av slam

En fullskalig demonstrationsanläggning för frystorkning av avloppsslam, är ett av de projekt som får bidrag från Vinnovas program för testbäddar inom miljöteknikområdet. Det är bolaget Future Eco North Sweden AB som får nära tre miljoner kronor i utvecklingsanslag.– Vi kommer att köra testen i Boden där ... Läs mer

VA-aktuellt

Reviderad kemikalielista

EU har reviderat vattendirektivets lista över prioriterade kemikalier. Miljökva­litets­normerna för sju av de befintliga 33 ämnena skärps. Ett dussin nya ämnen regleras, och tre läkemedel sätts upp på en ny bevakningslista.Det är resultatet av EU-parlamentets och rådets kompromiss i somras. Efter ... Läs mer

VA-aktuellt

Musselskal används för läkemedelsrening

Musselskal och andra restprodukter från havsmatsindustrier testas som filtermaterial vid finpolering av delvis renat avloppsvatten. Det är vid Universitetet i Bath, Storbritannien, som Dr Darrell Pattersson leder försök där musselskal används, metoden ska vara en billigare och mer miljövänlig metod ... Läs mer

Annons:
Paab 2020
<< 1 2 3 4 5 6 >>