Sök

Visar sökresultat för: läkemedelsrening

VA-aktuellt

Mobil pilotanläggning för läkemedelsrening

En mobil pilotanläggning för läkemedelsrening kommer att testas på ett antal reningsverk i främst Blekinge och Skåne under året. Företaget Primozone har tidigare testat sin teknik med filtrering och ozonering på bland annat Lundåkraverket i Landskrona. Nu är målet att testa tekniken på tio reningsverk, ... Läs mer

VA-aktuellt

Läkemedelsreningsförsök i Uppsala

Nu flyttas den försöksanläggning för rening av läkemedelsrester i avloppsvatten, som drivs av KTH, till Kungsängsverket i Uppsala. Försöken i Uppsala pågår under sommaren och är en del av ett flerårigt forskningsprojekt vid KTH.– I dagsläget finns det rester av omkring 1 300 aktiva substanser från ... Läs mer

VA-aktuellt

Pengar för läkemedelsrening utlysta

Nu utlyser Havs- och vattenmyndigheten, Hav, tio miljoner kronor till projekt som syftar till att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen. Pengarna ingår i regeringens fyraåriga satsning på bättre och mer avancerad rening av avloppsvatten. Det rör sig totalt om 32 miljoner ... Läs mer

Annons:
Wateraid
VA-aktuellt

Flera försök med tekniker för läkemedelsrening

Aktivt kol, ozon och membranfiltrering i olika kombinationer och doser är tekniker som undersöks på många håll för att kunna rena avloppsvatten från läkemedelsrester och kemikalier. Projektet ”Morgondagens kommunala vattenrening – en produktionsanläggning för nyttigheter” drivs av IVL Svenska ... Läs mer

Cirkulation 1/14

Testar teknik för läkemedelsrening

I ett tvåårigt utvecklingsprojekt lett av Berndt Björlenius vid KTH ska effektiva tekniker för läkemedelsrening testas. Inom några år ska reningsverk kunna gå från teori till praktik för att kunna ta hand om svårnedbrytbara substanser.Äntligen är den mobila testanläggningen på plats djupt nere i berget ... Läs mer

Annons:
Paab 2018
<< 1 ... 3 4 5 >>