Sök

Visar sökresultat för: läkemedel

VA-aktuellt

Östersjöprojekt om spridning av läkemedelsrester

Läkemedel Nu får 13 andra organisationer 28 miljoner kronor ur EU:s Östersjöprogram för att minska läkemedelsrester i vattenmiljön. I projektet kartläggs spridningsvägar och nya reningstekniker testas och optimeras. I projektet ingår myndigheter, universitet och reningsverk från sju länder kring ... Läs mer

VA-aktuellt

Mer avancerad avloppsrening krävs

Läkemedelsrening Det finns behov av att införa avancerad rening av avloppsvatten för att minska riskerna för miljön, anser Naturvårdsverket. Flera studier har visat att utsläpp av läkemedelsrester kan ha negativa effekter på vattenmiljön. ... Läs mer

VA-aktuellt

Linköping reducerar läkemedelsrester

Läkemedel Fredagen den 14 oktober togs det första spadtaget för Sveriges första storskaliga läkemedelsreningsanläggning, som Tekniska verken i Linköping bygger på Nykvarnsverket. Bygget beräknas stå klart under våren 2017. ... Läs mer

Cirkulation 6/16

En tablett i toan kan stoppa läkemedelsrester

I framtiden kan det hända att du får ett spolblock med enzymtablett till toan samtidigt med ditt läkemedel. I alla fall om försöken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala faller väl ut, där läkemedelsrester ska stoppas redan när patienterna går på toaletten. Antibiotikaresistenta mikroorganismer är ett ... Läs mer

VA-aktuellt

Läkemedelsrester i slam bryts ned effektivt i jord

Slam Rester från många läkemedel binds och bryts ned effektivt i jord. Endast mycket låga halter av några få läkemedelsrester kunde påvisas i jordbruksmark i försök efter slamgödsling och inga läkemedel kunde hittas i markvattenproverna. ... Läs mer

Annons:
VA-Guiden
VA-aktuellt

Alla måste samarbeta om läkemedelsföroreningar

Läkemedel Alla aktörer som är inblandade i ett läkemedels livscykel måste samarbeta, för att samhället ska komma tillrätta med föroreningar från läkemedelsrester. Det är nyckeln i den rad av rekommendationer för hur utsläppen ska minskas som Siwi och deras samarbetspartners lanserar idag. ... Läs mer

VA-aktuellt

Projekt för rening av läkemedel får mångmiljonstöd

Läkemedelsrening Havs- och vattenmyndigheten, Hav, delar ut tolv miljoner kronor till fyra projekt för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester. ... Läs mer

VA-aktuellt

Region Skåne satsar på läkemedel och miljö

Läkemedel Regionala utvecklingsnämnden i Skåne satsar vidare på området läkemedel och miljö. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt center för läkemedel och miljö

Läkemedelsrening Forskningsprogrammet MistraPharma föreslår att ett nytt center för läkemedel och miljö bildas. En viktig del i forskningen vid centret bör vara avloppsvattenrening av läkemedelssubstanser. ... Läs mer

Cirkulation 6/15

Läkemedel renas i full skala i Knivsta

Vid Knivsta reningsverk finns Sveriges första fullskaleanläggning för läkemedelsrening. Den är till och med en av de första i Europa. Forskningsledaren Berndt Björlenius från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, står och skyfflar grus vid reningsanläggningen utanför reningsverket i Knivsta. ... Läs mer

Annons:
Paab
<< 1 3 3 >>