Sök

Visar sökresultat för: kväverening

Cirkulation 8/19

Åtvidabergs membranverk taget i drift

Cirkulation fanns på plats när Sveriges första större avloppsreningsverk med membranrening togs i drift. Håckla ARV i Åtvidaberg stoppade de gamla slamskraporna och den moderna, utrymmessnåla kvävereningen på höjden tog över. Som i så många andra verk med ny-, om- och tillbyggnader har driftfolket i ... Läs mer

VA-aktuellt

Återvinning av kväve ur avlopp

Reningsverk En svensk metod för att återvinna mer kväve ur avloppsvatten är under utveckling. Nu får innovationsbolaget Easymining, inom Ragn-Sells-koncernen, EU-finansiering för att komma vidare med den patenterade tekniken. ... Läs mer

Cirkulation 2/18

Fjorton svenska reningsverk under EU-press

EU-kommissionen har fortsatta synpunkter på 14 svenska reningsverk i 13 kommuner. Enligt kommissionen bryter de mot EU:s avloppsdirektiv och i slutet av januari hölls ett stormöte hos miljöminister Karolina Skog för att diskutera frågan. Det finns flera svenska reningsverk som inte uppfyller kraven ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt reningsverk i Åtvidaberg kombinerar reningsmetoder

Reningsverk Håckla reningsverk i Åtvidaberg ska rustas upp. Verket kommer att få en unik utformning och processlösning med en kombinerad SBR/MBR-process. ... Läs mer

Cirkulation 7/14

Anammox i huvudströmmen på Sjöstadsverket

Intresset för kväverening i reningsverk med hjälp av anammoxbakterier är mycket stort över hela världen. I Sverige pågår utveckling på ett par håll. Nu har forskarna på Hammarby Sjöstadsverk kommit en bit på vägen för att få en stabil drift av deammonifikationsprocessen i huvudströmmen. ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2021
VA-aktuellt

Dynamisk processmodell över Ekeby reningsverk

Eskilstuna Energi och Miljö AB ska ta fram en dynamisk processmodell över Ekeby avloppsreningsverk, kommunens centrala verk. Reningsverket står inför en förnyad tillsändsansökan och förväntad uppgradering. Uppdraget har gått till Urban Water. Med modellen vill man försöka optimera kvävereningen ... Läs mer

Cirkulation 7/13

Manammoxförsöken under långsam tillväxt

Det pågår mycket forsknings- och utvecklingsarbete världen över för att få en fungerande avloppsreningsprocess med anammoxbakterier för kväve­-reduktion i avloppshuvudströmmen. Ett projekt finns i Malmö.Vid Nordiwa-konferensen i Malmö presenterades det pågående experimentella arbetet med ... Läs mer

VA-aktuellt

EU-kommissionen hotar med böter för bristande kväverening

EU-kommissionen har lämnat en formell underrättelse med frågor till Sveriges regering. Frågorna gäller hur Sverige uppfyller avlopssdirektivets krav på kväverening. EU-kommissionens kontroll av Sveriges genomförande är steget före en eventuell domstolsprocess i EU-domstolen.När EU-domstolen ... Läs mer

VA-aktuellt

Hårdare krav

Svenska VA-ansvariga bör vara i full färd med att anpassa verksamheten till nya, hårdare och annorlunda krav på avloppsrening och slambehandling. Redan 2016 planeras handel med kvävecertifikat påbör­jas, vilket kommer att påverka alla kom­munala reningsverk över 2 000 pe i södra Sverige, oavsett ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverksbygget i Katrineholm inleds

Igår inleddes byggandet av ett nytt reningsverk i Katrineholm. Verket har beräknats stå klart till sommaren 2014 men då kan det vara väl sent. Just nu arbetar det kommunala VA-bolaget Sörmland Vatten och Avfall AB med att försöka forcera bygget. Detta sedan miljöminister Lena Ek hotat med att försöka ta ut ett ... Läs mer

Annons:
Paab 2021
<< 1 2 >>