Sök

Visar sökresultat för: kväve

VA-aktuellt

Fortsatt strid om retentionen

Kvävereningen EU-kommissionen fortsätter att trycka på Sverige angående svenska reningsverk. Den sista augusti skickade Sverige in svar på frågor om överträdelser när det gäller kväveutsläpp från 2002 och 2009. ... Läs mer

VA-aktuellt

Sveriges avlopp granskas av EU

EU Naturvårdsverket uppmanar till allmän skärpning vid rapporteringen av uppgifter som rör EU:s avloppsdirektiv inför 2018. Kommissionen har inlett en granskning av Sveriges rapporterade uppgifter. ... Läs mer

VA-aktuellt

Tomelilla reningsverk återinvigt

Reningsverk Tomelillas reningsverk är återinvigt med förbättrad kväverening, bättre fosforavskiljning och högre kapacitet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverksbygge igång i Klintehamn

Gotland Nu startar snart upprustningen av Klintehamns reningsverk, tre mil söder om Visby på Gotland. Byggstarten sker våren 2017, verket ska stå klart hösten 2018. ... Läs mer

VA-aktuellt

Stora fördelar med källsorterat avlopp

Avloppssystem Det finns stora fördelar med det källsorterande avloppssystem som håller på att ta form i Oceanhamnen i Helsingborg. Lundaforskaren Hamse Kjerstadius, doktorand i kemiteknik vid LTH, har granskat systemet. Han menar att biogasproduktion, växtnäringsåtervinning och värmeåtervinning ... Läs mer

Annons:
Neste 2018
VA-aktuellt

Ekobalans får miljöpris för slamteknik

Näringsliv Ekobalans får årets miljöpris från Region Skåne. Detta för arbetet med att tillvarata näringsämnen ur restmaterial från reningsverk, livsmedelsindustri med mera. ... Läs mer

VA-aktuellt

Kväve- och fosforutsläppen från reningsverk minskar

Vattenmiljö De största totalutsläppen av kväve och fosfor till sjöar och vattendrag, vidare till havet, kommer fortfarande från jordbruk och skogsbruk. Utsläppen från reningsverk och industrier minskar men redan de naturliga utsläppen från mark är högre än Sveriges samlade utsläppstak. ... Läs mer

VA-aktuellt

Finsk storsatsning på återvinning av näringsämnen

Slam Finland lanserar ett statligt program för återföring av växtnäring från bland annat avloppsslam. Det treåriga programmet finansieras med motsvarande 115 miljoner kronor. ... Läs mer

Cirkulation 8/14

Forskare och personal sida vid sida

Avloppsvattenrening och slamhantering står i fokus för VA-kluster Mälardalen. Målet är att hitta nya lösningar och processer för att öka resurseffektiviteten i VA-systemet. I flera projekt studeras utsläppen av växthusgaser från reningsprocesser och slambehandling. Model­lering, styrning och ... Läs mer

Cirkulation 8/14

Nystart för Värnamo med nytt verk

Bort från centrum och stora ytor för framtiden är resultatet när Värnamos helt nya reningsverk sätts igång tidigt nästa vår. Ännu en pärla har då trätts på det pärlband av 1970-talsverk som går i graven. Cirkulation har tittat in i slutskedet av nybygget. Nu byggde Amor helt snabbt en bro – I Apladalen i Värnamo. ... Läs mer

Annons:
Wateraid jul 2018
<< 1 2 3 ... 6 >>