Sök

Visar sökresultat för: krisberedskap

Cirkulation 2/18

Ansvar trots kravlöshet om reservkraft

Trots att inga direkta krav finns för reservkraft är vattenförsörjningen i många kommu­ner säkrad i händelse av omfattande strömavbrott. Avloppsbehandlingen förefaller inte tas på lika stort allvar, trots förbud mot bräddning och större svårigheter att göra återstart. Dock inte i Borlänge där ... Läs mer

Annons:
VAK 2022 EB
VA-aktuellt

Vaka ett steg närmare långsiktig lösning

Dricksvattenberedskap I slutet av juni fattade regeringen beslut om att tillföra Livsmedelsverket ytterligare 2,6 miljoner kronor för att finansiera den nationella vattenkatastrofgruppen Vaka. Tillsammans med ett beslut några dagar tidigare då en miljon kr tillfördes från Myndigheten för ... Läs mer

Annons:
Wateraid