Sök

Visar sökresultat för: kretslopp

VA-aktuellt

Avlopp och Kretsloppspriset till Maria Lennartsson

Prisad Avlopp och Kretsloppspriset 2020 går till Maria Lennartsson, miljösakkunnig Norra Djurgårdsstaden, Stockholms stad. Maria Lennartsson omnämns som engagerad inspiratör för framtidens hållbara avloppssystem. ... Läs mer

Cirkulation 1/19

Nu är mycket på gång vid Oceanhamnen

Cirkulation frågar Vid Oceanhamnen i Helsingborg planeras för 350 bostäder, kontor, restauranger och handel nära vattnet. Det planerade lilla reningsverket för Oceanhamnen med källsorterande avlopp har fått stor uppmärksamhet. Samtidigt behövs stora lukt­reducerande åtgärder vid kommunens ... Läs mer

Cirkulation 2/18

”Vi har varit alldeles för fosforfixerade”

Cirkulation frågar Håkan Jönsson vid SLU har lett arbetet med forskning och undervisning inom ­kretsloppsteknik, näringsåtervinning från avloppsvatten och matavfall i 25 år. Han får också Vattenpriset 2018 från Föreningen Vatten. Är kretsloppen mellan stad och land närmare att sluta sig nu än för 25 år ... Läs mer

VA-aktuellt

Helsingborgs stad, NSVA och Marinette Hagman delar pris

Kretslopp Helsingborgs stad, NSVA och Marinette Hagman får Avlopp och kretsloppspriset 2018. Detta för nytänkandet i projekt H-plus. ... Läs mer

Cirkulation 3/17

Källsorterande system möjlighet

Cirkulation frågar Professor Petter Jenssen vid Norges miljö och biovetenskapliga universitet, NMBU, fick årets Avlopp och kretsloppspris under konferensen VAK 2017. Petter Jenssen har jobbat med avloppsfrågor och kretsloppslösningar sedan 1970-talet. Källsorterande toalettavloppssystem med ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Avlopp och kretsloppspriset till Petter Jenssen

Pris Den norske forskaren Petter Jenssen får årets Avlopp och kretsloppspris. Han har arbetat mycket med källsorterande toalettavloppssystem. ... Läs mer

VA-aktuellt

Finsk storsatsning på återvinning av näringsämnen

Slam Finland lanserar ett statligt program för återföring av växtnäring från bland annat avloppsslam. Det treåriga programmet finansieras med motsvarande 115 miljoner kronor. ... Läs mer

Cirkulation 3/15

H+ ett innovativt stadsprojekt

Helsingborg står inför det största stadsförnyelseprojektet i modern tid. Fram till år 2035 ska ett gammalt hamn- och industriområde utvecklas och länkas ihop med centrala Helsingborg. I den nya stadsdelen ska 10 000 personer bo och det ska ­finnas butiker, mötesplatser, kontor och annan service. ... Läs mer

Cirkulation 3/15

Säker återföring av näring från avloppet

Cirkulation frågar Björn Vinnerås vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, belönades med årets Avlopp och Kretsloppspris under VAK 2015 i Borås. Han är forskare i kretsloppsteknik. Du forskar om säker återföring av växt­näring från avlopp. Vad inne­­­bär det? – Det vi försöker göra är att sluta ... Läs mer

VA-aktuellt

Slam effektivare fosforgödsel än konstgödning

Fosfor Fosfor från såväl slam som stallgödsel kan vara mer tillgänglig för växter än vad som antagits tidigare, visar ny forskning. En ny finsk studie tyder på att fosfor i slam och stallgödsel ger växtligheten mer fosfor än vad konstgödsel gör. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 >>