Sök

Visar sökresultat för: klimatförändringar

VA-aktuellt

Mälarens framtid kan vara salt

På hundra års sikt kommer de stigande havsnivåerna att hota Mälaren som dricksvattentäkt. Havet beräknas då att ligga på nästan samma nivå som Mälaren.Länsstyrelsen i Stockholms län har i en förstudie tittat på tre olika sätt att hantera situationen.– att inget görs och Mälaren sakta förvandlas till en ... Läs mer

VA-aktuellt

Jordbrukets vattenförsörjning förändras globalt

En ny rapport från FNs mat- och jordbruksorganisation FAO varnar för att klimatförändringen kommer att ha en betydande påverkan på vattentillgången för livsmedelsproduktionen de kommande årtiondena.Rapporten om klimatförändringen, vatten och tryggad livsmedelsförsörjning är en omfattande ... Läs mer

VA-aktuellt

Stockholm kan få problem med avloppen

Det kan bli problem med avloppen i många städer i framtiden. I februari presenterade SMHI en forskningsstudie för Stockholm som visar att förändrad nederbörd i kombination med befolkningsökning ger risk för störningar redan i mitten av detta sekel.Klimatförändringar kan göra att avloppssystemen ... Läs mer

VA-aktuellt

2010 varmaste året

År 2010 är tillsammans med år 2005 det år med den varmaste temperaturen sedan mätningar startade 1880. Det slår forskare vid det amerikanska institutet National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) fast. Enligt NOAA är detta det trettiofjärde året i rad som den globala temperaturen var över det ... Läs mer

VA-aktuellt

Stora insjöar blir varmare

Forskare vid amerikanska rymdstyrelsen Nasa kan nu visa att de största sjöarna på jorden har blivit varmare under de senaste 25 åren, som en följd av global uppvärmning.Nasa rapporterar att den genomsnittliga globala uppvärmningen för de största sjöarna är 0,45°C per årtionde, men att några sjöar har ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
VA-aktuellt

Varningssystem

Efter höstens svåra översvämningar i engelska Cumbria väcks åter debatten om hur klimatförändringarna ska hanteras. Framöver kommer det i Storbritanninen att läggas mer resurser på tidiga varningar så att folk kan ta ett större eget ansvar.– Strategin att försöka hålla borta vattnet överallt kommer inte ... Läs mer

Cirkulation 6/09

Cirkulation frågar: "Är våra vattenverk förberedda för den här kvalitetsförändringen?"

Under flera år har det erbjudits inspirationsdagar för dricksvattensäkerhet med risk-och sårbarhetsanalyser. Länsstyrelserna håller i dagarna med hjälp av en samfinansiering från Livsmedelsverket.Robert Jönsson, hydrogeolog på Vatten & Miljöbyrån i Luleå, har tillsammans med kollegan Ann-Sofie ... Läs mer

Cirkulation 6/08

Klimatanpassat reningsverk

Reningsverket i Slite på Gotland ska byggas om. Förfällning, ­biosteg, kemisk fällning och ­avvattning står på planeringen. Det som är speciellt med ­reningsverket är att det ska ­anpassas för att klara framtida klimatförändringar.Det var något av en slump att klimatets betydelse för reningsverkets ... Läs mer

Annons:
Paab 2020
<< 1 2 3 4 >>