Sök

Visar sökresultat för: klimatförändringar

VA-aktuellt

Ökande grundvattentemperaturer

Klimatförändringar Grundvattentemperaturer har ökat markant ända ner till 60 meters djup, helt i linje med den globala uppvärmningen under de senaste 40 åren. Det visar tyska forskare från ETH, Zürich geologiska institut. ... Läs mer

VA-aktuellt

Klimatförändringar kräver dagvattenlösningar

Dagvatten Dagvattenlösningar från bland annat London, Hamburg, Seattle och Köpenhamn presenteras på konferensen Vattnet i den hållbara staden, som inleds i Göteborg i morgon, onsdag. Ändrade vattenförhållanden på grund av klimatförändringar är ett ansvar som städerna måste hantera. ... Läs mer

VA-aktuellt

Sommarens skyfall sammanfattade

Extremväder Hur klarade VA-verksamheterna sommarens skyfall? Vad behöver göras för framtiden? Cirkulation har frågat tre VA-verk. Getinge, enhetschef Henrik Kellgren på Laholms­buktens VA: – När Susseån svämmade över ledde strömavbrotten till att avlopps­reningsverken gick på reducerad effekt och ... Läs mer

VA-aktuellt

IPCC-rapport: Minskad tillgång till dricksvatten

Tidigt i morse, svensk tid, presenterade FNs vetenskapliga klimatpanel IPCC den hittills mest omfattande analysen av kunskapen om klimateffekter och anpassning till klimatets förändring. Presentationen skedde vid en presskonferens i Yokohama, Japan. Forskarna konstaterar att den pågående ... Läs mer

Cirkulation 7/13

Vattentäkt för miljoner måste skyddas

Hur Mälaren även i framtiden ska kunna försörja över två miljoner människor med dricksvatten är en fråga som diskuteras och utreds allt mer intensivt. Arbetet med Slussen i Stockholm har gett en extra skjuts åt Mälardiskussionerna. Det handlar om ­klimatförändringar, höjd på havet, vattenskydd, sött och ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Cirkulation 1/13

Från branschen: "Lustgasutsläppen kunde minskas med upp till 77 procent"

Utsläpp av växthusgaser från avloppsreningen har blivit ett hett diskussionsämne med stort intresse både internationellt och nationellt i att ta reda på de faktiska utsläppen och hur dessa kan hanteras. Även om det idag finns ett antal exempel som redovisar utsläpp av främst lustgas (N2O, 300 gånger ... Läs mer

VA-aktuellt

Allt mer regn i Storbritannien

De brittiska öarna blir allt blötare. Storbritanniens väderlekstjänst Met Office konstaterar i en rapport för 2012 att året var det näst mest nederbördsrika någonsin och att prognoserna pekar på ett allt blötare brittiskt klimat.1 330,7 mm regn föll i Storbritannien, 6,6 mm mindre än rekordåret ... Läs mer

VA-aktuellt

Norrbotten klimatkartläggs

Länsstyrelsen i Norrbotten ska kartlägga hur klimatförändringar kan påverkar länets kommuner. Kartläggningen utförs av Tyréns. Meningen är att förutse framtida problem och möjligheter som kan uppstå samt identifiera behov av klimatanpassning och ta fram åtgärdsförslag för att hantera ... Läs mer

Cirkulation 1/12

Cyanobakterier hotar vattentäkter

Förekomsten av cyanobakterier i ytvattentäkter har länge varit ett orosmoment vid produktionen av dricksvatten. Nu visar nya studier från Lunds universitet att problemen med stor ­sannolikhet kommer att bli ännu större i framtiden.Den ökande temperaturen gynnar cyanobakterierna, och både frekvensen ... Läs mer

VA-aktuellt

Värmland förbereder för klimatförändringar

I en undersökning genomförd av länsstyrelsen i Värmland behöver hälften av vattentäkterna omedelbara åtgärder för klimatsäkring. Länsstyrelsen har låtit Vatten och Miljöbyrån analysera och riskbedöma 16 vattentäkter i länet, en i varje kommun.Rapporten visar att klimatpåverkan varierar kraftigt ... Läs mer

Annons:
Paab 2020
<< 1 2 3 4 >>