Sök

Visar sökresultat för: klimatförändringar

VA-aktuellt

Klimatet ger begränsad effekt på spridning av patogener

Smittspridning Klimatförändringar förefaller att ha en begränsad påverkan på koncentrationen av Cryptosporidium och Campylobacter till ytvatten. Även om snabbare ytavrinning från land kan öka utflödet av Cryptosporidum och Campylobacter till ytvatten, så uppväger utspädningsförändringar den ... Läs mer

Cirkulation 8/15

Västerns vilda vatten sinar

Hela samhället påverkas starkt när vattnet börjar ta slut. Kalifornien genomlider den kanske värsta torkan någonsin. Konsekvenserna är ökad arbetslöshet, minskad ­produktion, hot mot fiskarter, nya hårda lagar om begränsad förbrukning och uthängning av »syndare« i media. Cirkulation har ... Läs mer

Cirkulation 8/15

Fem steg för ett klimatanpassat nät

Från branschen Vi har sett effekterna av sensommarens regn. Likt det andra delbetänkandet från riksdagens dricksvattenutredning är vädrets budskap tydligt: klimatförändringarna är inte längre ett framtidsproblem. För att snabbt anpassa våra VA-nät att klara såväl intensivare som mer frekventa ... Läs mer

VA-aktuellt

Vansbro vallas in

Översvämningar Vansbro ska valla in tätorten. Skyddsvallen beräknas kosta 20 miljoner kronor. Nästa år kan bygget börja. ... Läs mer

Cirkulation 7/15

Översvämning som fick stora konsekvenser

De stora översvämningarna i Hallsberg i början av september har fått stora konsekvenser för fastighetsägare och har inneburit stora påfrestningar på samhället. Nu utreds händelsen noga för att dra slutsatser inför framtiden. SMHI hade räknat med att det stora regnvädret som kom in över landet från Danmark ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2019
VA-aktuellt

Motsättningar i stadsplanering skapar översvämningsrisker

Översvämningar Forskare vid Lunds universitet ska ge förslag på hur samhället kan förebygga och hantera vattenmassor vid översvämningar. ... Läs mer

VA-aktuellt

Världens experter diskuterar brunifiering

NOM Halterna av löst organiskt material i världens vattendrag tycks öka och vattnen blir allt brunare. Forskarna talar om brunifiering. I dagarna finns världens experter på plats i Malmö för att diskutera frågan på IWA-konferensen Nom 6. ... Läs mer

VA-aktuellt

Riksrevisionen granskar vattenflöden

Översvämningar Är statens styrning av arbetet med att leda bort vatten som kan orsaka översvämningar effektiv? Riksrevisionen ska i en granskning försöka svara på den frågan. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ökande grundvattentemperaturer

Klimatförändringar Grundvattentemperaturer har ökat markant ända ner till 60 meters djup, helt i linje med den globala uppvärmningen under de senaste 40 åren. Det visar tyska forskare från ETH, Zürich geologiska institut. ... Läs mer

VA-aktuellt

Klimatförändringar kräver dagvattenlösningar

Dagvatten Dagvattenlösningar från bland annat London, Hamburg, Seattle och Köpenhamn presenteras på konferensen Vattnet i den hållbara staden, som inleds i Göteborg i morgon, onsdag. Ändrade vattenförhållanden på grund av klimatförändringar är ett ansvar som städerna måste hantera. ... Läs mer

Annons:
Paab 2019
<< 1 2 4 4 >>