Sök

Visar sökresultat för: kemikalier

Cirkulation 3/11

Rundabordssamtal om upphandling

Många upplever att offentliga upphandlingar blir allt mer komplexa och komplicerade. Ett exempel är kemikalie­branschen inom VA-sektorn där leverantörerna nu tycker att möjligheterna att göra affärer som är bra både för kund och leverantör minskar.Cirkulation samlade ett antal representanter från ... Läs mer

VA-aktuellt

Danmark driver på kemikaliearbete

Danmark har troligen världens mest ambitiösa strategi för att minska utsläppen av miljögifter. Anledningen är att danska män har den sämsta spermiekvaliteten i EU och också är hårt drabbade av testikelcancer, vilket många forskare kopplar till hormonstörande kemikalier.På konferensen Giftfri Miljö, ... Läs mer

VA-aktuellt

Underkastelsen - vad du själv kan göra

Svenskt Vatten har lagom till uppmärksamheten runt Stefan Jarls film Underkastelsen, som handlar om kemikaliesamhället, gett ut en ny broschyr med fakta runt samhällets kemikalieanvändning.– Svenskt Vatten har tagit fram ett material om vad man som hushåll eller politiker kan göra för att minska ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
VA-aktuellt

Räcker EU-lagen?

Räcker lagstiftningen i EU för att skydda människors hälsa när de varje dag exponeras för en kombination av många olika kemikalier? Den frågan har EU:s miljöministrar nu gett kommissionen i uppdrag att utreda under 2010.Varje dag utsätts människor för en mängd olika kemikalier. Forskarna har länge oroat ... Läs mer

VA-aktuellt

Särskilt farliga kemikalier blir långsamt fler

Den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA har dubblerat kandidatlistan på särskilt farliga kemikalier som ska tillståndsprövas enligt EU:s kemikalielag Reach. Trots att listan har dubblerats innehåller den nu bara 29 kemikalier.När ECHA presenterade den första kandidatlistan 2008 blev kritiken ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
<< 1 2 3 >>