Sök

Visar sökresultat för: kemikalier

VA-aktuellt

ÖoB stoppar försäljning av triclosan-tandkräm

Lågpriskedjan ÖoB stoppar med omedelbar verkan försäljningen av tandkrämen Colgate Total, som innehåller triclosan. Detta efter att VA-tidskriften Cirkulation börjat ställa frågor om försäljningen.Strax före jul hittade Cirkulation Colgate Total på ÖoB. Ungefär samtidigt publicerade Svenskt ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny rapport om triclosan i taxfreeförsäljningen

"Toxfree Taxfree", så heter en ny rapport från Svenskt Vatten och Revaq om hur triclosan sprids via taxfreeförsäljning av deodoranter. I rapporten granskas bland annat vilka bolag som säljer deodoranter med triclosan.I rapporten har man granskat nio av de på svenska marknaden största rese-, flyg- och ... Läs mer

VA-aktuellt

Offensiv mot giftiga ämnen i Landskrona

I Landskrona tar nu NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) krafttag i uppströmsarbetet för att komma tillrätta med främmande ämnen i avloppsvattnet.– Vi arbetar med uppströmsarbete inom hela NSVA, men just nu tar vi ett krafttag i Landskrona, där vi har störst problem med oönskade ämnen i ... Läs mer

VA-aktuellt

Norge förbjuder PFOA

Norge inför ett nationellt förbud mot PFOA (perfluoroktansyra) i konsumentprodukter. Förbudet träder i kraft den 1 juni 2014 med en viss tid för anpassning fram till 2016.Norge inför därmed en strängare lagstiftning mot ämnet är EU:s reglering, där det nyligen togs upp på den så kallade kandidatlistan ... Läs mer

VA-aktuellt

Metalaxyl-M förbjuds i Danmark

I Danmark förbjuds bekämpningsmedlet metalaxyl-M omgående, sedan prover visat att metalaxyl-M och nedbrytningsprodukter från ämnet lakas ut i grundvatten. Flera fynd av ämnet har gjorts inom ramen för det danska varningssystemet för bekämpningsmedel, i Sverige är det godkänt i två produkter.– Det är ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
VA-aktuellt

Utfasning ger resultat

Det finns inga utsikter att Sverige ska kunna nå särskilt många uppsatta miljökvalitetsmål inom utsatt tid, det gäller även för målet Giftfri miljö. Det konstaterar Naturvårdsverket när rapporten Gifter och miljö presenteras. För vissa skadliga ämnen går dock utvecklingen åt rätt håll, konstaterar ... Läs mer

VA-aktuellt

Plan för kemikalier i Västerås

Västerås stads kommunstyrelse har beslutat ta fram en handlingsplan för kemikalier. Tanken är att staden ska minska den egna kemikalieanvändningen och arbeta för en giftfri miljö i Västerås.Bakom beslutet ligger en nyligen avslutad förstudie. Förstudien har tittat på hur Västerås stads eget ... Läs mer

VA-aktuellt

Organisationer vill tvinga EU att lämna ut info om farliga kemikalier

Miljöorganisationen ChemSec har publicerat en lista över vilka företag som tillverkar och importerar särskilt farliga kemikalier för användning på den europeiska marknaden.– Innan Reach trädde i kraft var uppgifterna offentliga, berättar Ann-Sofie Andersson på ChemSec. Sedan registreringen av ... Läs mer

VA-aktuellt

Koll på kemikalier

I september diskuterade drygt 500 deltagare hur skillnaderna i kemikaliehantering mellan olika delar av världen ska minska till 2020, på SAICM:s internationella konferens.Det var tredje konferensen sedan den globala kemikaliestrategin SAICM (Stra­tegic Approach to International Che­micals ... Läs mer

VA-aktuellt

Triclosan skadligare än vad man trott

Tidigare riskberäkningar har underskattat giftigheten hos triclosan för vattenlevande organismer. Det visar en ny tysk studie av den antibakteriella substansen triclosan.Enligt studien blir vattenlevande organismer redan idag överexponerade för triclosan, därför vill forskarna att triclosan ska ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
<< 1 2 3 >>