Sök

Visar sökresultat för: kemikalier

VA-aktuellt

PMT-kemikalier på SIN-lista

Kemikalier PMT-kemikalier förs upp på Chemsec:s SIN-lista. Många av kemikalierna har spridits till grundvatten men även uppmätts i dricksvatten globalt. ... Läs mer

Cirkulation 7/19

GenX särskilt miljöfarlig PFOA-ersättare

PFAS-kemikalien GenX såldes in av kemiföretaget Dupont som ett säkrare alternativ än PFOA vid teflontillverkning. Tio år och flera miljöskandaler senare har EU identifierat GenX som särskilt farlig för hälsa och miljö. Den är långlivad, rörlig i miljön och giftig. Det är första gången i kemikalielagen ... Läs mer

VA-aktuellt

Mer arbete behövs mot kemikaliemixen

Solutions En komplex cocktail av miljöförorenande substanser utgör ett hot mot ekosystemen och mänsklig hälsa. Det är en av de stora utmaningarna i arbetet för att nå målen i det europeiska ramdirektivet för vatten och även andra policymål som finns i Europa som att nå en giftfri miljö. Efter fem år av ... Läs mer

VA-aktuellt

VA Syd fasar ut kloramin vid Bulltofta

Mikrobiologisk barriär VA Syd slutar med klorering vid Bulltofta vattenverk. UV-ljus har gjort att behovet har minskat under de senaste åren. ... Läs mer

VA-aktuellt

Kartläggning av PFAS med ny metod

PFAS Forskare vid Örebro universitet ska utveckla metoder för att mäta en hittills dold typ av högfluorerade ämnen. ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Samordning för bättre kemikalieskydd

Kemikalier Nu kommer en av de första åtgärderna efter att PFAS-problemen på några orter visat sårbarheten i vattenförsörjningen. Kemikalieinspektionen vill ha en särskild samordningsgrupp för myndighetschefer med ansvar för kemikaliesäkerheten. Detta för att förbättra samarbetet mellan olika ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Rena industriavlopp med vattenverksslam

Från branschen Kemisk flockning med aluminium- eller järninnehållande flockningskemikalier är en av de vanligaste reningsprocesserna vid beredning av dricksvatten. Processen genererar dock stora mängder slam som vanligtvis deponeras. Genom att återvinna aluminium och järn från slammet kan detta ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Dåligt skydd mot gifter

Spridningen av PFAS till dricksvatten blev ett stresstest i full skala. Det visade att samhället är dåligt rustat för att förebygga miljögifts­skandaler och skydda vattentäkter. Det blev samtidigt starten på ett intensivt arbete för att öka kunskapen och förbättra det förebyggande arbetet och i höst ... Läs mer

VA-aktuellt

Starkare internationella restriktioner mot PFOS

Kemikalier Fler miljöfarliga ämnen regleras på global nivå. Det blir starkare restriktioner för användandet av PFOS, ett antal tidsbegränsade undantag tas bort ur de internationella överenskommelserna. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nya farliga kemikalier ersätter utfasade

Ny Sin-list Nu uppdateras Chemsec:s så kallade Sin-list över farliga kemikalier som EU skulle behöva reglera. 28 kemikalier har tillförts på den nya listan. Många av de nya kemikalierna är sådana som tidigare ersatt andra utfasade ämnen. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 >>