Sök

Visar sökresultat för: kadmium

VA-aktuellt

Mikrovågor löser metaller ur slam

FoI Slam från reningsverk kan renas från tungmetaller med hjälp av mikrovågor. Amerikanska forskare har presenterat en ny reningsmetod. ... Läs mer

VA-aktuellt

Åsa Romson kritisk till EU:s kadmiumbeslut

EU EU-kommissionen vill inte förbjuda kadmium i konstnärsfärger. Förslaget om förbud har kommit från Sverige för att minska mängden kadmium i avloppet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Komplexa orsaker till kadmium i pasta

Kadmium Svensk pasta innehåller mer av den farliga tungmetallen kadmium, än italiensk pasta. Det visar analyser som Livsmedelsverket gjort och som SVT tagit del av. Livsmedelsverkets resultat stärker den undersökning som Cirkulation gjorde om kadmiumimport via mat redan 2013. ... Läs mer

VA-aktuellt

Överraskande blyhalter i enskilda brunnar

Enskilda brunnar Höga bly- och kadmiumhalter har upptäckts i ett större antal enskilda brunnar nära Maglasäte, Höörs kommun. Upptäckten har skett efter att Höörs kommun sedan ett år tillbaka erbjuder gratis vattenanalyser till alla som väntar barn. I det så kallade barn-provet analyseras även ... Läs mer

VA-aktuellt

Kadmium i konstnärsfärger i fokus

Världstoalettdagen Kadmium nog att förstöra Nydalasjö, Trehörningen och Stöcksjön i Umeå, Sveriges fjärde största sjö Hjälmaren och Sidsjön i Sundsvall. Kampanjen Mitt vatten vill uppmärksamma hur mycket kadmium som släpps ut i avloppssystemen, i samband med Världstoalettdagen i morgon, onsdag. ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
Cirkulation 2/13

Importen av kadmium till kretsloppet

Cirkulation kan visa i en unik undersökning att importerad mat håller liknande kvalitet som svensk när det gäller kadmiuminnehåll, men att det ändå importeras en del kadmium som i förlängningen försvårar svensk fosforåtervinning. Samtidigt pekar resultaten på att det finns tid för att ytterligare ... Läs mer

VA-aktuellt

Kadmiumkälla

Den största tillförseln till åkrar av tungmetallen kadmium sker genom nedfall av luftföroreningar. Men en livscykelanalys vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, pekar nu ut en annan viktig kanal för metallen – det vi människor äter av importerad mat!Doktorand Kersti Linderholm, SLU Alnarp har ... Läs mer

VA-aktuellt

Kadmiumgränser bör skärpas

Kemikalieinspektionen (Kemi)anser att det, mot bakgrund av risken för hälsoeffekter, finns behov av att väsentligt sänka det nationella gränsvärdet för kadmium i mineralgödsel. Det tillkännagav verket i en rapport tidigare i veckan. I rapporten berörs även kadmium i bland annat reningsverksslam och i ... Läs mer

Annons:
Wateraid