Sök

Visar sökresultat för: juridik

VA-aktuellt

Tingsryds kommun försvarar sig mot anklagan om bräddning

Tingsryds kommun har inte orsakat någon fiskdöd i Mörrumsån genom att brädda stora mängder avloppsvatten. Det slår en internutredning fast efter att åklagarmyndigheten pekat ut en bräddande pumpstation som orsaken till att syrebrist uppstod i ån i mitten av augusti 2011.Bakgrunden är att kraftbolaget ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverksstrid i Klintehamn

Länsstyrelsen på Gotland har tillsammans med Region Gotland anmälts till Riksenheten för miljö- och arbetsmål för oskickligt myndighetsutövande. Frågan gäller den planerade utbyggnaden av reningsverket i Klintehamn. Bakom anmälan finns nätverket Klintetraktens framtid, rapporterar Sveriges ... Läs mer

VA-aktuellt

Eslövs kommun förlikas med lantbrukare

Eslövs kommun har gjort upp om en förlikning med tre lantbrukare efter en tvist om ett vattenskyddsområde. De tre lantbrukarna får totalt 881 000 kronor i ersättning som kompensation för det besprutningsstopp som införts efter att deras marker hamnat inom vattenskyddsområdet, det skriver Skånska ... Läs mer

VA-aktuellt

Dom hotar kommunernas VA-planering

På grund av en dom vid Svea Hovrätt riskerar kommunerna att tappa rådigheten över sin egen VA-planering. Den slutsatsen drar Tomas Adolphson, v VD vid Roslagsvatten då Knivsta kommun nu tvingas att bygga ett reningsverk för cirka 30 fritidsfastigheter i Västersjö.Det är Mark- och miljööverdomsstolen vid ... Läs mer

VA-aktuellt

Fel om Sydvatten

I Cirkulation 1/12, som kom till läsarna igår, finns en felaktig bildtext om de juridiska processerna om Bolmentunneln.Rätt ska vara att de juridiska processerna fortfarande pågår. Ärendet om grundvattenbortledning ligger i Mark- och miljödomstolen. (EW) ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Förundersökning om parasit läggs ned

Åklagaren lägger ned förundersökningen om eventuellt miljöbrott i samband med Cryptosporidieutbrottet i Skellefteå våren 2011.– Utifrån den utredning som nu är klar har miljöåklagare Christer Jarlås i Umeå beslutat att lägga ned förundersökningen. Det går inte att visa på att någon eller några ska ha ... Läs mer

VA-aktuellt

Östersundsvattnet till tingsrätten

Hyresgästföreningen har lämnat in en stämningsansökan mot kommunala Östersundsbostäder för att få kompensation för att hyresgästerna drabbades av parasiten Cryptosporidium i dricksvattnet under förra vintern.Hyresgästföreningen kräver 15 procents sänkning av hyran eller 2 000 kronor i ersättning ... Läs mer

Cirkulation 5/11

Hur mår egentligen EU:s vattenlagstiftning?

Att EU:s vatten inte mår bra, det vet vi. Men hur står det egentligen till med EU:s vattenlagstiftning? För närvarande genomgår den en –Fitness Check–, och nästa år får vi resultatet när EU-kommissionen presenterar sin –Blueprint to Safeguard Europe´s Water–.Ramdirektivet för vatten, med ... Läs mer

VA-aktuellt

Karlskrona polisanmäler fastighetsägare

En känd fastighetsägare i Karlskrona polisanmäls av VA-enheten i Karlskrona kommun för fusk med vattenmätare.Fastighetsägaren har fått gratis vatten i sitt eget hus under flera år genom att koppla om sin vattenmätare. Detta skriver Blekinge Läns Tidning. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Böter för privat avloppsutsläpp

En man som släppt ut avloppsvatten från en sluten avloppstank har dömts till 80 dagsböter á 230 kronor, sammanlagt 18 400 kronor, för miljöbrott. Avloppsvattnet släpptes ut så att det riskerade att hamna i Borås vattentäkt Öresjö. Det skriver Borås Tidning. (EW) ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 ... 7 8 9 11 11 >>