Sök

Visar sökresultat för: juridik

VA-aktuellt

Dom hotar kommunernas VA-planering

På grund av en dom vid Svea Hovrätt riskerar kommunerna att tappa rådigheten över sin egen VA-planering. Den slutsatsen drar Tomas Adolphson, v VD vid Roslagsvatten då Knivsta kommun nu tvingas att bygga ett reningsverk för cirka 30 fritidsfastigheter i Västersjö.Det är Mark- och miljööverdomsstolen vid ... Läs mer

VA-aktuellt

Fel om Sydvatten

I Cirkulation 1/12, som kom till läsarna igår, finns en felaktig bildtext om de juridiska processerna om Bolmentunneln.Rätt ska vara att de juridiska processerna fortfarande pågår. Ärendet om grundvattenbortledning ligger i Mark- och miljödomstolen. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Förundersökning om parasit läggs ned

Åklagaren lägger ned förundersökningen om eventuellt miljöbrott i samband med Cryptosporidieutbrottet i Skellefteå våren 2011.– Utifrån den utredning som nu är klar har miljöåklagare Christer Jarlås i Umeå beslutat att lägga ned förundersökningen. Det går inte att visa på att någon eller några ska ha ... Läs mer

VA-aktuellt

Östersundsvattnet till tingsrätten

Hyresgästföreningen har lämnat in en stämningsansökan mot kommunala Östersundsbostäder för att få kompensation för att hyresgästerna drabbades av parasiten Cryptosporidium i dricksvattnet under förra vintern.Hyresgästföreningen kräver 15 procents sänkning av hyran eller 2 000 kronor i ersättning ... Läs mer

Cirkulation 5/11

Hur mår egentligen EU:s vattenlagstiftning?

Att EU:s vatten inte mår bra, det vet vi. Men hur står det egentligen till med EU:s vattenlagstiftning? För närvarande genomgår den en –Fitness Check–, och nästa år får vi resultatet när EU-kommissionen presenterar sin –Blueprint to Safeguard Europe´s Water–.Ramdirektivet för vatten, med ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2019
VA-aktuellt

Karlskrona polisanmäler fastighetsägare

En känd fastighetsägare i Karlskrona polisanmäls av VA-enheten i Karlskrona kommun för fusk med vattenmätare.Fastighetsägaren har fått gratis vatten i sitt eget hus under flera år genom att koppla om sin vattenmätare. Detta skriver Blekinge Läns Tidning. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Böter för privat avloppsutsläpp

En man som släppt ut avloppsvatten från en sluten avloppstank har dömts till 80 dagsböter á 230 kronor, sammanlagt 18 400 kronor, för miljöbrott. Avloppsvattnet släpptes ut så att det riskerade att hamna i Borås vattentäkt Öresjö. Det skriver Borås Tidning. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Gnesta tvingas göra om VA-upphandling

Gnesta kommun gjorde sommaren 2010 klart en upphandling för drift- och underhållsentreprenad av kommuns VA-verksamhet. Uppdraget gick till Trotab AB från grannkommunen Trosa. Beslutet överklagades dock av konkurrenten Maintpartner i Karlskoga. I november 2010 friades kommunen av ... Läs mer

VA-aktuellt

Landskrona slamstrider vidare

Landskrona kommun startar en ny rättsprocess för att kunna förbjuda lantbrukare att sprida avloppsslam på åkermark. Det är ett fall där länsstyrelsen den 2 mars gav en bonde rätt att sprida slam, han hade tidigare fått ett förbud från Landskrona miljönämnd.Nu överklagar Landskrona kommun länsstyrelsens ... Läs mer

VA-aktuellt

Inget skadestånd till parasit-drabbade

Östersunds kommun kan inte betala ut någon ersättning till de som drabbats av dåligt dricksvatten under de månader det kommunala dricksvattnet innehållit parasiten Cryptosporidium. Det konstateras i den utredning som nu finns klar från Östersunds kommun.Kommunen har utrett frågan om ... Läs mer

Annons:
Wateraid jul 2019
<< 1 ... 6 7 8 10 10 >>