Sök

Visar sökresultat för: juridik

VA-aktuellt

Sydvatten tvingas söka tillstånd för bortledning av grundvatten

Nu förelägger länsstyrelserna i Skåne och Kronoberg Sydvatten att ansöka om tillstånd för att leda bort det grundvatten som läcker in i Bolmentunneln. Länsstyrelserna anser efter år av juridiska processer att Sydvatten inte har tillstånd för grundvattenbortledningen.– Syftet med tillståndsansökan är ... Läs mer

VA-aktuellt

Naturvårdsverket får säga sitt i Käppalafrågan

Mark- och miljööverdomstolen låter Naturvårdsverket föra sin talan mot länsstyrelsen i frågan om att ansluta två nya kommuner till Käppalaverket på Lidingö.Österåkers kommun och Vaxholms stad har under ett par år förberett en anslutning till Käppala reningsverk. I tillståndet från koncessionsnämnden ... Läs mer

VA-aktuellt

Vallentuna kommun överklagar dom i VA-nämnden

Vallentuna kommun norr om Stockholm överklagar en dom från Statens VA-nämnd om utökat VA-verksamhetsområde. VA-nämnden har i en dom beslutat att Vallentuna kommun måste förse fastigheter i Garns-Ekskogen med kommunalt vatten och avlopp. Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott i Vallentuna ... Läs mer

VA-aktuellt

Oklar biocidförordning har stora luckor

UPPDATERAD 20130402 Kl 10.25. Svenskt Vatten vill få klarhet runt frågan om hur desinfektionsmedel för dricksvatten skall regleras i den nya Biocidförordningen (528/2012).Branschorganisationen påpekar att det finns oklarheter om hur förordningen ska tolkas när det gäller till exempel ... Läs mer

VA-aktuellt

Åtal väcks mot Östersunds kommun

Åklagere Lars Magnusson kommer att väcka åtal mot Östersunds kommun. Detta för problemen i samband med Cryptosporidieutrbrottet 2010-2011. Miljöbrott och vållande till kroppsskada är punkter som Lars Magnusson kommer att ta upp när han efter nyår väcker talan om att Östersunds kommun ska åläggas en ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
Cirkulation 8/12

Cirkulation frågar: "En fällande dom kan få påverkan på hela Sverige"

Kan man tvinga en väl fungerande avloppsreningsanläggning att lägga ned med hänvisning till miljökvalitetsnormer? Det är en fråga som kommunägda Västervik Miljö och Energi (VME) ställer. Problemet gäller tillståndsprövningen för Gamleby reningsverk och kan få konsekvenser för hela landet. Ruben ... Läs mer

VA-aktuellt

Rättegång om ersättning i Östersund

Nu avgörs frågan om huruvida hyresgäster i Östersund har rätt till sänkt hyra för den tid som det fanns cryptosporidium i dricksvattnet 2010-2011. I måndags inleddes förhandlingar vid Tingsrätten i Östersund. Hyresgästföreningen driver ett pilotfall mot kommunala Östersundshem. Hyresgästföreningen ... Läs mer

VA-aktuellt

Landskrona vill pröva slamdom igen

Miljönämnden i Landskrona kommun kommer att fortsätta ifrågasätta slamspridningen på åkermark. Miljönämnden nöjer sig inte med det avslag man fick i Mark- och miljödomstolen i Växjö den 24 september, då deras överklagan mot länsstyrelsen i Skånes beslut avslogs. De vill fortsätta driva ärendet till ... Läs mer

Cirkulation 5/12

Från branschen: "Kan detta vara avsikten med vattentjänstlagen?"

Den kommunala rådigheten över den egna kommunens VA-planering riskerar att sättas ur spel. Det blir följden av en nyligen fastlagd dom vid Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Det är inte domens rimlighet i sak som är uppseendeväckande, utan domskälen, ärendets förlopp och dess ­prejudicerande ... Läs mer

Cirkulation 5/12

Chefen som kom i kläm

I flera år har Bengt-Olov Lindqvist kämpat för att få resning av den dom om oaktsamhet i tjänsten som hovrätten dömde honom till 2007. I april stod det slutgiltigt klart att fallet inte går att driva vidare i Sverige. Det har kostat honom 140 000 kronor ur egen ficka och år av krångel.Det var som teknisk chef i ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 ... 6 7 8 9 10 11 >>