Sök

Visar sökresultat för: juridik

VA-aktuellt

Cryptosporidiumrättegång avslutad - dom 6 februari

Som sista vittne hördes idag Svenskt Vattens dricksvattenexpert Gullvy Hedenberg i den unika rättegången i Östersunds tingsrätt, där kommunen står åtalad för följderna av när Cryptosporidium spreds i det kommunala dricksvattnet senhösten 2010.GullvY Hedenberg vittnade i rättegången om sin bild av att ... Läs mer

VA-aktuellt

VA-cheferna i Östersund var ovetande om parasithot

Östersunds tidigare VA-chef Magnus Rosenberg hade inte hört talas om Cryptosporidium innan utbrottet i Östersund senhösten 2010.– För mig var det en nytt begrepp när det inträffade i Östersund. Jag kan inte påminna mig om att jag hade hört om det innnan, sa Rosenberg i åklagarens vittnesförhör under ... Läs mer

VA-aktuellt

Skilj på dricksvatten och vattenkraft

Produktion av dricksvatten kan inte bedömas enligt samma måttstock som vattenkraftsproduktion. Det påpekar Svenskt Vatten i sitt remissvar till Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande "Ny tid ny prövning - förslag till ändrade vattenrättsliga bestämmelser" (SOU 2013:69).Utredningen ... Läs mer

VA-aktuellt

Magert resultat när Veolia stämde filmbolag

Det privata franska Veolia stämde ett filmbolag för en dokumentär, där företaget anklagas för mutor. Resultatet av rättegången blev magert.Redan år 2010 dök filmen ”Water Makes Money” upp i Europa. Det är en tysk/fransk produktion. Filmen har delvis kunnat göras med stöd från ideella föreningar. ... Läs mer

VA-aktuellt

Minskade kadmiummängder i Arlandas vatten

UPPDATERAD 140218 Kl 09:12. Swedavia ska minska kadmiumhalterna i spillvattnet från Arlanda till en sjättedel av dagens värden. Det är en del i domen för den miljöståndsansökan som meddelades från Mark- och miljödomstolen i Nacka, igår.Den stora tvistefrågan i miljötillståndet gäller bullerfrågor men ... Läs mer

Annons:
VAK 2022 EB
VA-aktuellt

Slammål prövas i Mark- och miljööverdomsstolen

Kan en kommun förbjuda slamspridning, trots att slammet uppfyller de krav som ställs? Den frågan vill Mark- och miljööverdomstolen ta ställning till.I somras kom två domar från Mark- och miljödomstolen i Växjö där domstolen gav tillstånd till slamspridning på åkrar i Lunds kommun. Kommunen överklagade ... Läs mer

VA-aktuellt

Även Landskrona får slam-dom prövad

Även Landskrona kommun får en slam-dom prövad vid Mark- och miljööverdomstolen.Cirkulation har tidigare idag rapporterat om prövningar av domar som rört spridning av slam i Lunds kommun. I Landskrona har ett parallellt fall drivits där Landskrona kommuns miljönämnd velat förbjuda lantbrukaren Jörgen ... Läs mer

VA-aktuellt

Åklagare åtalar för cryptosporidium

Åklagare Lars Magnusson lämnade i tisdags in sin talan om företagsbot till Östersunds tingsrätt. Östersunds kommun står åtalad för miljöbrott och vållande till kroppsskada efter cryptosporidiumutbrottet som inträffade under vinterhalvåret 2010 - 2011 Kommunen tycker att åtalet är fel. - ... Läs mer

VA-aktuellt

Reservvattentäkt vägde lätt

Det var naturvärdena och inte den eventuella risken för reservvattentäkten Bästeträsk som utgjorde den huvudsakliga grunden för Högsta Domstolens beslut igår att HD att skicka tillbaka frågan om ett framtida kalkbrott i Bunge Ducker, Gotland,  till Mark- och miljödomstolen för att en samlad prövning av ... Läs mer

VA-aktuellt

Östersunds kommun ogillar Cryptosporidie-åtal

Östersunds kommun hade den dricksvattenrening som krävdes och har följt regler och föreskrifter. Därför har kommunen inte gjort sig skyldig till något brott i samband med cryptosporidiumutbrottet som inträffade senhösten 2010. Brottsutredningen bör läggas ned. Det är Östersunds kommuns inställning i ... Läs mer

Annons:
Paab 2022
<< 1 ... 5 6 7 8 9 ... 11 >>