Sök

Visar sökresultat för: juridik

VA-aktuellt

28 anläggningar bör bli riksintresse

Dricksvatten Det finns 28 anläggningar för vattenförsörjningen i landet som ska upphöjas till riksintressen. Det anger Havs- och vattenmyndigheten (Hav) i ett förslag som nu är ute på remiss. ... Läs mer

VA-aktuellt

Slamgödsling i skog får godkänt

Slam Mark- och miljööverdomstolen ger inte Skogsstyrelsen prövningstillstånd i frågan om förbud mot spridning av hygieniserat och pelleterat avloppsslam. Sveaskog kan nu fortsätta projektet med att sprida sprida hygieniserat och pelleterat avloppsslam på två områden i Övertorneå. ... Läs mer

VA-aktuellt

Åklagare utreder dricksvattenförorening

Juridik Åklagare utreder nu avloppsläckan i vattentornet Svampen, Örebro, som ledde till en förorening av vattenreservoaren våren 2014. – Utredningen ska klargöra om en enskild tjänsteman, eller flera, kan vara ansvariga till att det blev ett läckage, säger Åsa Hiding, åklagare i Örebro, till ... Läs mer

VA-aktuellt

Punkt för Bolmentunneltvisten

Nu har Miljööverdomstolen slutligen fastställt domen i den långdragna tvisten om Bolmentunneln, som förser stora delar av Skåne med råvatten. Efter flera omgångar i länsstyrelser och i Mark- och miljödomstolen beslutade denna i april till Sydvattens fördel, Sydvatten har de tillstånd som krävs för ... Läs mer

VA-aktuellt

Dom kan tvinga Vara till bräddvattenrening

Vara kommun vill satsa på långsiktig ledningssanering men ett domslut kan tvinga kommunen att lägga pengarna på en bräddvattenrening. Nu överklagar Vara kommun en dom från mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt. I domen har mark- och miljödomstolen bland annat förväxlat en leverantörs ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Naturvårdsverket överklagar Bunge-domen

Som Naturvårdsverket tidigare aviserat har verket nu överklagat Mark- och miljödomstolens dom om kalkbrytning i Bunge, Ojnareskogen. Domen är inte förenlig med EU-rätt och svensk rätt, anser Naturvårdsverket.Om domen vinner laga kraft är det risk för att Sverige tillämpar unionsrätten felaktigt, ... Läs mer

VA-aktuellt

Bungedomen överklagas av Naturvårdsverket

Som väntat överklagar Naturvårdsverket Mark- och miljödomstolens tillstånd till kalkbrott i Bunge Ducker (Ojnareskogen), på Gotland.-- Vi anser, liksom tidigare, att det finns stor risk för skada på närliggande Natura 2000-områden. Vi kommer i vår talan även att ta upp frågor om artskyddet samt ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenverksamhetsutredningen klar

Vattenverksamhetsutredningen har i dag överlämnat huvudbetänkandet I vått och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2014:35) till miljöminister Lena Ek. Betänkandet innehåller bland annat en analys av gällande rätt för tillståndsprövning, omprövning och markavvattning samt ... Läs mer

VA-aktuellt

Nordkalk vann brytningstvist i Mark- och miljödomstolen

Nordkalk vann tvisten i Mark- och miljödomstolen gällande kalkbrytning i vid Ducker, Bunge på Gotland. Kritiker har bland annat varit oroliga för hur kalktäkten ska påverka Gotlands största sjö, Bästeträsk, som också är reservvattentäkt för norra Gotland. Domen kommer med all säkerhet att ... Läs mer

VA-aktuellt

Läckan på Svampen polisanmäls

Tillsynsmyndigheten på Örebro kommun kommer att anmäla den avloppsläcka i vattentornet Svampen, som ledde till att 100 000 invånare fick koka sitt dricksvatten under fyra dygn i mars.– Miljökontoret har som uppgift att anmäla det här, säger VA-chef Leif Rehnberg till Nerikes Allehanda. (EW) ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 11 >>