Sök

Visar sökresultat för: juridik

VA-aktuellt

Överklagar Cryptosporidiedom

Åklagare Lars Magnusson överklagar domen vid Östersunds tingsrätt om Cryptosporidieutbrottet i Östersund för tre år sedan. Lars Magnusson lämnade in sin överklagan igår och yrkar nu att Hovrätten ska ändra tingsrättens dom och ålägga Östersunds kommun att betala företagsbot med tre miljoner kronor och ... Läs mer

VA-aktuellt

Östersundsdomen överklagas

Miljöåklagare Lars Magnusson kommer som väntat att överklaga domen i Cryptosporidium-målet. Under gårdagen tillkännagav Lars Magnusson att en överklagan över domen från Östersunds tingsrätt kommer att lämnas in. Han vill återkomma till grunderna för överklagan "i slutet av veckan".Överklagan sker ... Läs mer

VA-aktuellt

Stockholm Vatten överklagar dagvattenbeslut

I sex år har Stockholm Vatten och Trafikverket tvistat om dagvattentaxan. Den 23 januari 2014 kom ett delbeslut från Statens VA-nämnd. Stockholm Vatten fick rätt i en av två huvudfrågor men väljer att överklaga.År 2008 införde Stockholm Vatten en dagvattentaxa för vägar med hänvisning till ... Läs mer

VA-aktuellt

Östersund frias

UPPDATERAD 140216 Kl 11:45. Östersunds kommun frias i Cryptosporidium-målet. Östersunds tingsrätt har just offentliggjort domen där Östersunds kommun åtalats för problemen som uppstod i samband med cryptosporideutbrottet i kommunen för tre år sedan.Åklagare Lars Magnusson hade yrkat på tre miljoner ... Läs mer

VA-aktuellt

Varim vill se fler vattenförsörjningsplaner

Det borde lagstiftas om regionala vattenförsörjningsplaner. Det anser branschorganisationen Varim efter att länsstyrelsen i Kalmar presenterat en regional vattenförsörjningsplan i förra veckan. Samtliga län och kommuner borde åläggas att genomföra motsvarande inventering av sina vattenresurser ... Läs mer

Annons:
VAK 2020
VA-aktuellt

Beslut om Mälarens reglering försenat

Miljödomen för den nya Slussen i Stockholm meddelas först den 13 februari, istället för idag den 4 februari som gällt tidigare.Mark- och miljödomstolen i Nacka har meddelat att de behöver mer tid på sig för att skriva klart domen för Stockholms kommuns ansökan om vattenverksamhet vid Slussen och runt ... Läs mer

VA-aktuellt

Östersunds beredskap 2010 ifrågasätts

I Cryptosporidiumrättegången i Östersund ägnades torsdagen åt vittnesmål från vattenexperter. Norske konsulten Christian Ræstad var kallad av åklagaren och fick inleda med att berätta om Giardia-utbrottet i Bergen 2004, en händelse som fungerade som en väckarklocka för den norska VA-branschens ... Läs mer

VA-aktuellt

Cryptosporidiumrättegång avslutad - dom 6 februari

Som sista vittne hördes idag Svenskt Vattens dricksvattenexpert Gullvy Hedenberg i den unika rättegången i Östersunds tingsrätt, där kommunen står åtalad för följderna av när Cryptosporidium spreds i det kommunala dricksvattnet senhösten 2010.GullvY Hedenberg vittnade i rättegången om sin bild av att ... Läs mer

VA-aktuellt

VA-cheferna i Östersund var ovetande om parasithot

Östersunds tidigare VA-chef Magnus Rosenberg hade inte hört talas om Cryptosporidium innan utbrottet i Östersund senhösten 2010.– För mig var det en nytt begrepp när det inträffade i Östersund. Jag kan inte påminna mig om att jag hade hört om det innnan, sa Rosenberg i åklagarens vittnesförhör under ... Läs mer

VA-aktuellt

Skilj på dricksvatten och vattenkraft

Produktion av dricksvatten kan inte bedömas enligt samma måttstock som vattenkraftsproduktion. Det påpekar Svenskt Vatten i sitt remissvar till Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande "Ny tid ny prövning - förslag till ändrade vattenrättsliga bestämmelser" (SOU 2013:69).Utredningen ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2019
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 10 >>