Sök

Visar sökresultat för: juridik

VA-aktuellt

Räddningstjänsten ansvarig för PFAS-förorening

PFAS Räddningstjänsten i Hamre har fullt ansvar för den förorening av grundvattnet och enskilda dricksvattenbrunnar som uppstod vid ett släckningsarbete i Hamre utanför Hudiksvall 2015. Domen från Mark- och miljödomstolen i Östersund står fast efter att Mark- och miljöverdomstolen avvisat ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverksbeslut ogillas av förvaltningsdomstolen

Domslut Besluten kring den pågående reningsverksutbyggnaden i Vadstena är inte tagna på rätt sätt. Förvaltningsrätten upphäver nu den kommunala vatten- och avfallsnämndens investeringsbeslut på 64,4 miljoner kronor. Exakt vad det får för konsekvenser är inte klart. ... Läs mer

VA-aktuellt

Örebro fick bryta vattendom

Juridik Mark- och miljödomstolen godkänner i efterhand Örebro kommuns medvetna brott mot gällande vattendom, som kommunen gjorde sig skyldig till i början av året. ... Läs mer

VA-aktuellt

Fortsatt prövning av Hav och vattens ställning

Juridik Frågan om ställningen för Havs- och vattenmyndighetens tidskrift Hav och vatten, ska nu avgöras i Högsta förvaltningsdomstolen. Där ska det avgöras om offentlighetsprincipen som myndigheten omfattas av eller källskyddet som tidskriften omfattas av, går först. ... Läs mer

VA-aktuellt

Tofsö tillåts ha källsorterad toalettlösning

Konflikten löst Äntligen får Tofsö fritidsområde i Trosa en kretsloppsanpassad VA-lösning. Källsorterat toalettavlopp installeras i fastigheterna. Efter cirka fem års diskussioner har det nu tagits fram en kretsloppsanpassad VA-lösning för cirka 180 fastigheter inom Tofsö fritidsområde, Trosa ... Läs mer

Annons:
EndressHauser 2021b
VA-aktuellt

Miljö- och hälsa i Lomma JO-anmält

Slam Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun har JO-anmälts av två slamentreprenörer. Entreprenörerna menar att personligt tyckande har påverkat myndighetsutövningen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Lomma nekas prövningstillstånd i slammål

Slam Lomma kommun får inte prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen för den överklagan som lämnats in i ett fall där kommunen ville förbjuda slamspridning på en jordbruksfastighet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Höörs kommun vann ledningsmål

VA-utbyggnad Höörs kommun får bygga ut kommunalt VA i en omstridd del av Ormanäs. Detta står klart efter en dom i Mark- och miljödomstolen som gått till kommunens fördel. ... Läs mer

VA-aktuellt

Cryptosporide-domen överklagas inte

Cryptosporidium Cryptosporidium-domen från Hovrätten i Nedre Norrland kommer inte att överklagas. Det betyder att den friande domen från Hovrätten står kvar. ... Läs mer

VA-aktuellt

Dagvattenärenden överklagas

Dagvatten Laholmsbuktens VA har beslutat sig för att överklaga åtta beslut från Statens VA-nämnd som rör dagvattenutbyggnaden i Mellbystrand och Skummeslövsstrand i Laholms kommun. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 4 5 ... 11 >>