Sök

Visar sökresultat för: internationellt

VA-aktuellt

Spanien satsar på avsaltat dricksvatten på Solkusten

På solkusten Costablanca bygger Spanien Europas största avsaltningsanläggning för havsvatten, den näst största i världen. Den ska förse nästan en halv miljon spanjorer och turister med dricksvatten.Anläggningen ligger strax söder om turistorten Torrevieja nära Alicante och är bara en del av ett helt ... Läs mer

VA-aktuellt

Svår vattensituation på Gazaremsan efter kriget

Kriget på Gazaremsan medförde stora skador på vatten- och avloppsnätet. FN:s världshälsoorganisation WHO varnar för epidemier eftersom avloppsvatten runnit in i vattenledningar eller ned i grundvattnet.Gazaremsan har inget egentligt vattenverk. Vattnet förs direkt in i ledningarna från 150 källor. ... Läs mer

Cirkulation 8/08

Den dolda rikedomen utvecklar Rwanda

Högteknologi är inte alltid ­svaret för att förbättra saniteten och föra utvecklingen framåt. I Rwanda är det enkla ekologiska torrtoaletter som gäller – som ger bättre hälsa, miljö och matproduktion.Claver Nzitabakuze stiger ut i den blom­mande potatisåkern och tar upp en näve jord, med tydliga delar av ... Läs mer

VA-aktuellt

Dagvattenhantering kostar extra i italiensk kommun

Vem ska betala för regnvattnet? I italienska Ravenna har kommunen och vattenbolaget hittat en lösning. Vattenför­brukarna får helt enkelt betala det på sina räkningar.Att ta hand om regnvatten kostar pengar. Speciellt i Italien där regnet ofta kommer som skyfall, och avloppsrören måste fungera väl.I ... Läs mer

VA-aktuellt

Nonylfenol och triclosan utanför tillståndslistan

15 särskilt farliga kemikalier ska tillståndsprövas enligt Reach. Det bromerade flamskyddsmedlet HBCDD och tre ftalater finns med på den första kandidatlistan, som fick hård kritik när den nyligen presenterades.– Vi är förvånade över att listan är så kort och att det saknas så många kemika­lier som ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
Cirkulation 7/08

2011 ska man kunna bada i floden Spree

Smidiga och enkelt installerade dagvattenmagasin ska kopplas till ledningsnätet i centrala Berlin. Förhoppningen är att kunna göra floden Spree badbar inom en nära framtid.Den 40 mil långa floden Spree flyter genom Berlins gamla kejserliga centrum runt katedralen Berliner Dom och regeringskvarteren ... Läs mer

Cirkulation 7/08

Här börjar satsningen på svensk VA-export

Många svenska VA-företag vill komma ut på världsmarknaden. En del svenska kommunal­anställda inom VA vill gärna få internationella erfarenheter. Svenska politiker talar gärna om svensk miljöteknik. Sverige vill– frågan är om Sverige kan?International Water Associations internationella kongress ... Läs mer

VA-aktuellt

Vässat uppströmsarbete i Öresund

Behöver du nya infallsvinklar på uppströmsarbetet i din kommun? Eller har du bra tips som du vill dela med dig till andra? I så fall, gå in på www.spillvatteninfo.se.Hemsidan är ett resultat av det dansk-svenska projektet Källsamarbetet mellan avloppsreningsverk, avfallsanläggningar, myndigheter och ... Läs mer

VA-aktuellt

Dricksvatten från Bolmen kan bli framtida exportvara

Köpenhamn har inte tillräckliga råvattentäkter för sin dricksvattenförsörjning. En av de lösningar som diskuteras är att importera vatten från Sverige. Sydvatten AB ska nu göra en förstudie tillsammans med nybildade Vandsamarbejde Sjælland.I Köpenhamnsområdet står Køben­havns Energi för cirka 75 ... Läs mer

VA-aktuellt

I Nederländerna spolar man spolbara hygienprodukter

Nederländerna har fått nog av igensatta ledningar och pumpstationer. Indus­trin måste lösa problemen med spolbara hygienprodukter under 2009. Annars ­hotar miljöministern med reglering.Trots att det inte är så många hygienprodukter som marknadsförs som spol­bara, så kallade flushables, ställer de ... Läs mer

Annons:
Wateraid