Sök

Visar sökresultat för: industri

VA-aktuellt

Nya reningsverk på yrkestvätterier

Industri Yrkestvätterierna Berendsen satsar på nya reningsverk vid sina tvätterier för arbetskläder i Sundsvall, Umeå och Helsingborg. Under 2017 tas mekanisk-kemiska reningsverk i drift för att klara tungmetaller och andra förorenande ämnen som ofta finns i yrkeskläder. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vakin tvingas sanera olja i ledning

Ledningsnät Tre kilometer avloppsledning på Västerslätts industriområde i Umeå, måste oljesaneras. Fram till mitten av april kommer kommunala VA-bolaget Vakin att sanera cirka 3 000 meter avloppsledning. ... Läs mer

VA-aktuellt

Findus betalar bot för dålig vattenrening

Bjuv Findus i Bjuv accepterar åklagarens strafföreläggande och betalar 1,1 miljoner kronor i böter för de utsläpp i Vege å som medförde stora skador på djurlivet, sommaren 2012. ... Läs mer

VA-aktuellt

Blodbad i Mörkebäcken

Den 29 april släppte Skövde slakteri ut mindre mängder blodvatten i Mörkebäcken. Bolaget åtalsanmäls nu eftersom slakteriet underlät att rapportera händelsen under tre dagar. Det skriver Skaraborgs Allehanda.Skövde slakteri kontrar med att utsläppet inte kunde anmälas under helgen men det stämmer ... Läs mer

VA-aktuellt

Gryaab vill säga nej till Volvo Cars

Gryaab i Göteborg vill inte längre ta emot orenat och oredovisat avloppsvatten från Volvo Cars. En prövning pågår i Mark och miljödomstolen angående företagets utsläpp till Ryaverket.– Vi kräver att påkopplade verksamheter redovisar vad som finns i det avloppsvatten som vi tar emot, säger Gryaabs VD ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

LKAB renar ammoniumkväve

LKAB bygger en reningsanläggning för att rena magasinerat vatten från ammoniak. Ammoniumkvävet kommer från odetonerade sprängmedelsrester som löses i gruvvattnet. Under vinter och vår ligger utsläppshalterna från klarvattenmagasinet till recipienten nära eller över LKAB:s villkorsgräns för ... Läs mer

VA-aktuellt

Industriföretag fick rätt om avloppsavledning

Profilgruppen AB i Uppvidinge får fortsätta leda rejekt- och spolvatten från företagets avvattning av aluminiumhydroxidslam till kommunens reningsverk. Det har Mark- och miljödomstolen beslutat efter att företaget överklagat ett beslut från länsstyrelsen. Det skriver Smålandsposten.Mark- och ... Läs mer

VA-aktuellt

Kronfågel vill inte ta hand om olja

Katrineholm kommun har anmält Kronfågel  till Riksenheten för miljömål, för misstänkt miljöbrott. Detta för att företaget inte vill installera någon oljeavskiljare i den hall där lastbilar tvättas för att inte föra med sig smittoämnen, vid slakterianläggningen i Valla. Det berättar Sveriges Radio P4 ... Läs mer

VA-aktuellt

Mjukgörning viktig vid återvinning av processvatten

Nya tekniker inom återvinning av renat processvatten kan minska förbrukningen av färskvatten vid pappersbruk. Försök visar att mjukgörning av det använda processvattnet förbättrar återvinningsmöjligheterna. I EU:s forskningsprojekt Aquafit4Use har forskare studerat vattenreningsprocesserna ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt reningsverk på Forsmark

I samband med stora investeringar för SKBs slutförvar av uttjänt kärnbränsle vid Forsmarks kärnkraftverk, kommer även ett nytt reningsverk för biologisk rening att byggas. Det nya reningsverket ska vara klart att tas i bruk under 2013. (EW) ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 >>