Sök

Visar sökresultat för: hav

VA-aktuellt

Nytt forskningscentrum för Östersjöforskning

FoU En ny forskningsverksamhet kring marina frågor, Östersjön och skapas med Simrishamns kommun som en part. Även andra vattenfrågor kommer att inkluderas. ... Läs mer

VA-aktuellt

Sjöpungar kan reducera närsalter och bli till biogas

Odling av sjöpungar kan komma att bli ett alternativ till blåmusselodlingar för att ta upp näringsämnen ur havet. De skördade Sjöpungarna kan sedan användas för biogasproduktion. Idéen kommer från havsforskaren Fredrik Norén. Lysekils kommun söker bidrag för en försöksodling.– Vår målsättning är att ... Läs mer

VA-aktuellt

Länsstyrelser beredda för LOVA-ansökningar

Från år 2010 avsätter regeringen cirka 120 miljoner kronor per år till lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön. Pengarna ska länsstyrelserna fördela. Kommuner och ideella sammanslutningar kan söka bidrag, ansökningarna bör vara inne före den 1 december.Bidrag har kunnat sökas från den 1 augusti men ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Barlastvatten ska tas omhand ombord

Fartygs barlastvatten ska antingen skiftas på vissa förutbestämda områden eller renas ombord. Detta för att undvika att skadliga och främmande organismer och arter släpps ut i vattnen. Det är innebörden av Barlastkonventionen, som regeringen nu vill att Sverige ska underteckna.Hittills har 18 länder ... Läs mer

VA-aktuellt

Europas hav ska ha god miljöstatus inom 12 år

Senast 2020 ska Europas hav ha uppnått god miljöstatus baserad på åtgärdsplanerna som ska vara i drift 2016. Det fastställer det marina direktivet som troligen träder i kraft i april i år. Från svenskt håll är man mycket nöjd med direktivet. Det innebär ett starkare lagligt stöd än vad som tidigare funnits för ... Läs mer

Annons:
Wateraid