Sök

Visar sökresultat för: forskning

VA-aktuellt

Grundvattentäkter kan skyddas mot föroreningar

Gamla miljösynder kan förorena dricksvatten i rullstensåsar under mycket lång tid, men det finns motåtgärder. Det visar beräkningsmodeller som Martin Bergvall presenterar i en avhandling från SLU. Genom att pumpa bort förorenat åsvatten intill en nedlagd plantskola, och reglera mängden konstgjort ... Läs mer

VA-aktuellt

Spår av maskindiskmedel i brittiskt dricksvatten

Kemikalier från maskindiskmedel har uppmätts i dricksvatten i Storbritannien. Halterna jämförs med Australiens rekommenderade nivåer för återanvänt avloppsvatten, och överstiger då gränsvärdena tiofalt. Det visar en studie från Brunel University, London, publicerad i Environmental Science & ... Läs mer

VA-aktuellt

Nya rön om kväveläckage

Markens bakterier och arkéer kan omvandla ammonium till nitrit. Ella Wessén visar sin doktorsavhandling från SLU att dessa två nitrifierande organismgrupper verkar föredra olika markmiljöer. Troligtvis är det arkeérna, inte bakterierna, som driver nitratutlakningen i marken.Nitrifikation är en del ... Läs mer

VA-aktuellt

Antibiotikaresistent gen i New Dehlis dricksvatten

Den antibiotikaresistenta genen NDM-1 finns i dricksvatten i New Dehli. Detta enligt en artikel i Lancet Infectious Deseases. Det är en brittisk forskargrupp som hittat genen i både avlopps- och dricksvatten.Forskarna har tagit stora mängder prover i avloppsvatten där 30 procent innehöll genen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny kunskap från forskning

Avhandlingar, uppsatser och rapporter med intresse för VA-branschen ­produceras ständigt. I Sverige är naturligtvis Svenskt Vatten Utveckling en viktig källa till kunskap men det kommer också mycket från andra håll. Cirkulation har tittat lite närmare på lite av det som kommit ut under de senaste ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Vattnets kretslopp i Arktis förändras

Effekterna av ett allt varmare Arktis kommer framför allt att märkas genom förändringar i vattnets kretslopp. I en ny studie vid Stockholms universitet ser forskare tecken på att vattnets kretslopp förändras, samtidigt som vattenövervakningen försämras i just de områden där klimatförändringarna ... Läs mer

Cirkulation 1/11

Enkel teknik för att minska kväveutsläpp

Förvärmning av avloppsvatten ska ge förbättrad kväverening. Just nu pågår uppbyggnaden av ett försök vid Hammarby Sjöstadsverket i Stockholm med en enkel teknik för optimering av kväverening vid svenska reningsverk.Genom att förvärma inkommande avloppsvatten och ge det en temperatur på cirka 20 grader ... Läs mer

Cirkulation 7/10

Rollerna förändras inom FoU för avlopp

De senaste åren har FoU-kartan för avloppsrening i Sverige ritats om ordentligt. Dels har Stock­holm Vatten lämnat över ledar­-tröjan till Gryaab och VA Syd. Dels har Svenskt Vattens klustersatsning inneburit en nytändning för branschen med två av sammanlagt fyra kluster inriktade på avlopp.De större ... Läs mer

Cirkulation 7/10

Vattenspecialister samlades i Kanada

Under mottot –Water – the lifeblood of the world– hälsade Montreal, den charmiga och kosmopolitiska metropolen i provinsen Quebec, drygt 3 800 vattenspecialister från 90 olika länder välkommen till årets IWA-kongress.Som utvecklingsingenjör på Vatten & Miljö i Väst AB (Vivab), besökte jag ... Läs mer

VA-aktuellt

Utsläpp av växthusgaser från avloppsrening och slamspridning

Forskningsinstitutet IVL har tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik och KTH fått ett treårigt anslag från Formas och Svenskt Vatten Utveckling för att studera bildning och spridning av växthusgaser i samband med avloppsvattenrening.Det är känt ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 5 5 >>