Sök

Visar sökresultat för: forskning

Cirkulation 1/12

Cirkulation frågar: "Klart att man måste hänga med i vad som händer i omvärlden"

Bengt-Göran Hellström är en av de skribenter som bevakar VA-forskningen i branschens nya nyhetsbrev, Internationell VA-utveckling. Han är i grunden limnolog och kemist.Vilken är din egen bakgrund?– Jag har varit konsult ett antal gånger och har sedan jobbat på Himmerfjärdsverket hos Syvab och på ... Läs mer

VA-aktuellt

Mjölksyrebakterier bryter ned alggifter

Mjölksyrebakterier kan bryta ned cyanotoxiner i dricksvatten. Det visar en doktorsavhandling vid Åbo Akademi.Blomningar av cyanobakterier (blågrönalger) har blivit ett världsomfattande fenomen i eutrofierade (övergödda) vattenmiljöer. Cyanobakterier producerar toxiner, både levergifter och ... Läs mer

VA-aktuellt

Fosforfrågan pockar på lösning

När forskningsrådet Formas ger ut debattboken –Återvinna fosfor - hur bråttom är det?– så släpper man fram experter från en mängd olika områden som med 31 artiklar visar komplexiteten i fosforfrågan där återvinning av avloppsslam är en av de grundläggande delarna.<p style="margin: 8.0px 0.0px 0.0px 0. ... Läs mer

VA-aktuellt

Inleder forskning om antibiotikarester i slam

Ola Svahn är nybliven doktorand vid Högskolan i Kristianstad. Under fem år ska han undersöka förekomsten av antibiotika i avloppsslam och ta fram en lämplig reningsmetod.– Återanvändning av slam är klokt men kan vara problematiskt om det innehåller antibiotika, säger Ola Svahn i ett pressmeddelande.Han ... Läs mer

VA-aktuellt

Syntetkläder skapar plastproblem i havet

Vanliga tvättmaskiner kan vara en av huvudkällorna till de så kallade mikroplast-föroreningarna i världshaven. Det handlar om de små plastfibrer som idag hittas vid havsstränder över hela världen.Sammansättningen av plastfibrerna som analyseras vid havsstränderna är en blandning av polyester, ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Enzym i fiskar kan hjälpa miljöövervakningen

Enzym i fiskar kan visa på gifter i miljönFisk som exponerats för renat avloppsvatten får en ökad nivå av enzymet carbonyl reductase, CBR, i levern. Forskare vid Göteborgs universitet kan visa att CBR har egenskaper som kan göra den lämplig som biomarkör, en tidig varningssignal för miljögifter. Det framgår ... Läs mer

VA-aktuellt

Vivab i FoU-samarbete om membranfilter

Vivab tecknar avtal med Norit X-Flow/Pentair om ett forsknings- och utvecklingssamarbete. Det gäller pilotförsök för nästa generations membranmoduler för dricksvattenberedning.Norit X-Flow/Pentair kommer i samarbete med Vivab att testa membranmoduler med specifika egenskaper för beredning av ... Läs mer

VA-aktuellt

IVL och ITT satsar på forskning om renat avloppsvatten

IVL Svenska Miljöinstitutet gör en FoU-satsning tillsammans med ITT Water & Wastewater på totalt cirka 45 miljoner kronor för att utveckla tekniker som ska göra det möjligt att återanvända och nyttiggöra renat avloppsvatten.Innovationssatsningen görs vid testanläggningen Hammarby Sjöstadsverk som ... Läs mer

VA-aktuellt

Unik studie av Karlstads geokemi

Idag inleder Sveriges geologiska undersökning (SGU) provtagningen för en unik europeisk studie av tätorters geokemi. I Sverige har Karlstad valts ut för den europeiska studien.Kunskap om geokemin i en tätort kan ge mer kunskap om allmänna frågeställningar om exempelvis miljö- och hälsoaspekter eller ... Läs mer

VA-aktuellt

SEI får mångmiljonstöd

Sida har idag beslutat att ge ett stöd på 100 miljoner kronor till Stockholm Environment Institute, SEI, och dess miljöforskning under de fyra åren 2011 till 2014. SEI, nyligen rankad som en av världens tio viktigaste tankesmedjor på miljöområdet, är en betydelsefull global aktör för att lyfta klimat- och ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 4 5 >>